Kvinneuniversitetet i Norden holder til på Nord universitet Nesna og driver forskning og formidling om kvinnespørsmål i et nordisk og internasjonalt perspektiv.
En kunnskapsinstitusjon med fokus på kvinnespørsmål

En kunnskapsinstitusjon med fokus på kvinnespørsmål

Kvinneuniversitetet i Norden ble stiftet i 2011 med Høgskolen i Nesna som vertsinstitusjon og med støtte fra Kunnskapsdepartementet. Det er en videreføring av det tidligere Kvinneuniversitetet i Norge, som ble etablert av Berit Ås i 1983. Vi driver forskning og formidling om kvinnespørsmål i et nordisk og internasjonalt perspektiv.
Aktuelt

Forelesningsrekke om feministisk økonomi våren 2015

Våren 2015 arrangerer Kvinneuniversitetet i Norden en forelesningsrekke om feministisk økonomi i samarbeid med Oslo Senterkvinnelag. Kurset holdes i Oslo og går over fire kvelder. Første gang 9. februar.

Ny bok: Kvinner i vikingtid

Den internasjnale konferansen om kvinner i vikoingtid som Kvinneuniveristet i Norden arrangerte i 2012 har gitt frukter i form av en antologimed bidra fra de fremste forskerne på feltet fra Danmark, Norge, Sverige og Storbritannia..

Hva er feministisk økonomi?

ÅPENT MØTE MED BOKLANSERING: TEMA: Kvinners arbeid har relativt liten økonomisk verdi, hvorfor er det slik og hva kan vi gjøre med det?   Tid og sted: Fredag 24. oktober fra kl. 17.00 til kl. 21.30 i Kjelleren i Litteraturhuset i Oslo.   PROGRAM 17.00-17.15 Registrering 17.15-17.30 Velkommen ved Margaret Eide Hillestad, styreleder Kvinneuniversitetet i...

Mange vil studere retten til et liv uten vold

Studiet retten til et liv uten vold gjennomføres for andre gang med oppstart høsten 2014, Det har vært en betydelig økning i søkertallet, men fortsatt noen få plasser ledige.
Skal kvinner telle? 30 år med feministisk økonomi

Skal kvinner telle? 30 år med feministisk økonomi

Den 24. oktober arrangerer Kvinneuniversitetet i Norden seminar om feministisk økonomi i Litteraturhuset i Oslo.
Kvinneuniversitetet i Norden i Malmö

Kvinneuniversitetet i Norden i Malmö

Kvinneuniversitetet i Norden var medarrrangør og deltok i flere paneler undr den store mønstringen av den nordiske kvinnebevegelsen, Nordisk forum i Malmö.
Nordisk forum i Malmö 12-16 juni

Nordisk forum i Malmö 12-16 juni

Kvineuniversitetet i Norden deltar på Nordisk Forum i Malmø.

Støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet

En tildeling fra Justis- og beredskapsdepartmentet sikrer fortsatt drift av studiet Retten til et liv uten vold.

Invitasjon til seminar: Demokrati i Norge 2014? Sápmi/Norge: #Kvinners rettigheter #Vold mot kvinner

Du/dere inviteres herved til seminar som arrangeres på Litteraturhuset, Kjelleren, fredag 6. juni kl. 09.30-16.30. Seminaret er i regi av SNF-Sámi NissonForum/Samisk kvinneForum, Karasjok og Kvinneuniversitetet i Norden-KvinNor, Høgskolen i Nesna. www.saminissonforum.org www.kvinnor.no Formål med seminaret er å: 1.      Belyse samiske kvinners rettigheter i Norge i et nasjonalt og et urfolksperspektiv, og 2.      Å rette...

Feministisk økonomi viktig for bedre økonomisk politikk

Feministisk økonomi har falt mellom stolene i det norske akademiske landskapet, sier seniorforsker Margunn Bjørnholt i intervju med Kilden.
Kvinneorganisasjoner går sammen i Norges kvinnelobby

Kvinneorganisasjoner går sammen i Norges kvinnelobby

Norges kvinnelobby ble stiftet mandag 27. januar 2014 av en rekke kvinneorganisasjoner i Norge. Norges kvinnelobby er et samarbeidsforum for organisasjoner som har som formål å ivareta kvinners interesser. Lobbyen skal arbeide for å fremme kvinners menneskerettigheter i Norge, i tråd med FNs kvinnekonvensjon, og samler organisasjoner som arbeider for kvinners rettigheter i Norge. ...

Kvinneuniversitetet i Norden krever at sexkjøpsloven beholdes

Prostitusjon er en skadelig, kvinneundertrykkende praksis. Helsekonsekvensene er store for de fleste av kvinnene som er i prostitusjon. I tillegg opprettholder prostitusjonssystemet den stereotype forestillingen om at kvinners kropper hele tiden skal være tilgjengelige for menn. Dette er holdninger vi vet ligger til grunn for andre former for vold mot kvinner som for eksempel seksuell...