Kvinneuniversitetet i Norden holder til på Høgskolen i Nesna og driver forskning og formidling om kvinnespørsmål i et nordisk og internasjonalt perspektiv.
En kunnskapsinstitusjon med fokus på kvinnespørsmål

En kunnskapsinstitusjon med fokus på kvinnespørsmål

Kvinneuniversitetet i Norden ble stiftet i 2011 med Høgskolen i Nesna som vertsinstitusjon og med støtte fra Kunnskapsdepartementet. Det er en videreføring av det tidligere Kvinneuniversitetet i Norge, som ble etablert av Berit Ås i 1983. Vi driver forskning og formidling om kvinnespørsmål i et nordisk og internasjonalt perspektiv.
Aktuelt
Kvinneorganisasjoner går sammen i Norges kvinnelobby

Kvinneorganisasjoner går sammen i Norges kvinnelobby

Norges kvinnelobby ble stiftet mandag 27. januar 2014 av en rekke kvinneorganisasjoner i Norge. Norges kvinnelobby er et samarbeidsforum for organisasjoner som har som formål å ivareta kvinners interesser. Lobbyen skal arbeide for å fremme kvinners menneskerettigheter i Norge, i tråd med FNs kvinnekonvensjon, og samler organisasjoner som arbeider for kvinners rettigheter i Norge. ...

Kvinneuniversitetet i Norden krever at sexkjøpsloven beholdes

Prostitusjon er en skadelig, kvinneundertrykkende praksis. Helsekonsekvensene er store for de fleste av kvinnene som er i prostitusjon. I tillegg opprettholder prostitusjonssystemet den stereotype forestillingen om at kvinners kropper hele tiden skal være tilgjengelige for menn. Dette er holdninger vi vet ligger til grunn for andre former for vold mot kvinner som for eksempel seksuell...
Ny bok om feministisk økonomi

Ny bok om feministisk økonomi

Margunn Bjørnholt ved Kvinneuniversitetet i Norden er en av redaktørene for antologen Counting on Marilyn Waring: New Advances in Feminist Economics, som utgis av Demeter Press i januar 2014. I boken bidrar bl.a. Iulie Aslaksen, Torunn Bragstad og Berit Ås med et kapittel om feministisk økonomi som visjon for en bærekraftig fremtid.
Særnummer av tidsskriftet Retfærd om Martha Albertson Finemans sårbarhetsteori

Særnummer av tidsskriftet Retfærd om Martha Albertson Finemans sårbarhetsteori

Tidsskriftet Retfærd har utgitt et særnummer om den feministiske rettsteoretikeren Martha Finemans sårbarhetsteori. Nummeret bygger på workshopen som Kvinneuniversitetet i Norden arrangerte med Fineman i Oslo i 2012, og forsker ved Kvinneuniversitetet i Norden Margunn Bjørnholt er gjesteredaktør for nummeret.

Vi bidrar til kunnskapsnettverk i Ungarn

Det norsk-ungarske samarbeidsprosjektet, NORA-nettverket, mellom organisasjonen Joliet i Budapest og Kvinneuniversitetet i Norden er i gang.
SNF-Samisk KvinneForums utviklingspris til Arna Meisfjord

SNF-Samisk KvinneForums utviklingspris til Arna Meisfjord

SNF-Samisk KvinneForums utviklingspris utdelt til Arna Meisfjord – for å ha utviklet studiet «Vold mot kvinner» og den kompetansebygging ho med dette tilfører samfunnet.

Voldsstudiet er i gang

Margaret Eide Hillestad, styreleder Kvinneuniversitetet Norden, ønsker velkommen og lykke til med studiet i vold mot kvinner.

Åpning av nytt studium om vold mot kvinner

Det er stort behov for kunnskap om problematikken vold mot kvinner. Nytt studium starter nå. Fortsatt ledige plasser.

Kvinners økonomi – et forsømt likestillingsproblem

Lørdag den 12.oktober holder vi kurs i feministisk økonomi for LO i Oslo.

Gerd Liv Valla på Helgelandsturne i forbindelse med Stemmerettsjubileet

Kvinneuniversitetet i Norden arrangerer i uke 40 en turne med Gerd Liv Valla i 5 kommuner på Helgeland. Valla vil besøke Rana, Nesna, Lurøy, Dønna og Leirfjord kommuner i løpet av 5 dager. Gerd Liv Valla har vært en tydelig stemme i norsk samfunnsliv med flere sentrale tillitsverv, ikke minst gjennom sin tid som LO-leder,...

Kvinneuniversitetet i Norden og ungarsk samarbeidspartner har fått støtte av EEA Grants/Norway Grants til kunnskapsnettverk

Kvinneuniversitetet i Norden og stiftelsen Jól-Lét Közhasznú Alapítvány i Ungarn har fått støtte av EEA Grants/Norway Grants til prosjektet Nora-network: Creation of a national gender-sensitive labour market consultancy network based on knowledge transfer.

Retten til et liv uten vold: Program for samlingene

Programmet for samlingene på studiet «Retten til et liv uten vold» er nå klart.