Fra 2015 består styret for Stiftelsen Kvinneuniversitetet i Norden av følgende medlemmer

Kjersti Kvalvik (leder)

Styremedlemmer:

Margaret Eide Hillestad

Berit Ås

Arna Meisfjord

Susan Rakhsh

Anne Allard

Trude Koksvik Nilsen

 

Varamedlemmer i nummerert rekkefølge:

1. Dagrun Grønbech

2. Gudrun Lindi

3. Gudrun Jonsdottir

4. Ma Li

5. Lene Nilsen