Styret

Styret i Stiftelsen Kvinneuniversitetet i Norden av følgende medlemmer:

Kjersti Kvalvik, styreleiar, kjerstikvalvik@online.no

Styremedlemmene Berit Ås, Dagrunn Grønbech, Gertrud Åstrøm, Gudrun Lindi, Susan Rakhsh og Arna Meisfjord.

 

Årsmelding 2018