Kategoriarkiv: Uttalelser

Skal kvinner telle? 30 år med feministisk økonomi

Den 24. oktober arrangerer Kvinneuniversitetet i Norden seminar om feministisk økonomi på Litteraturhuset i Oslo. Innledere er bl.a. Margunn Bjørnholt, mag.art. i økonomisk sosiologi og redaktør for ny bok om feministisk økonomi: Counting on Marilyn Waring: New Advances in Feminist Economics.

Berit Ås, professor i sosialpsykologi og tidligere SV politiker. Hennes faglige innsats omfatter blant annet studier av kvinnekultur, økonomi og utviklingen av de fem hersketeknikker. Berit Ås som har fylt 85 år har ett intellekt skarpt som et barberblad, har fortsatt et sterkt engasjement og holder seg oppdatert med en energi de fleste 20-åringar ikke kommer i nærheten av.

Det blir boklanseringer.

 

 

 

 

Kvinneuniversitetet i Norden krever at sexkjøpsloven beholdes

Prostitusjon er en skadelig, kvinneundertrykkende praksis. Helsekonsekvensene er store for de fleste av kvinnene som er i prostitusjon. I tillegg opprettholder prostitusjonssystemet den stereotype forestillingen om at kvinners kropper hele tiden skal være tilgjengelige for menn. Dette er holdninger vi vet ligger til grunn for andre former for vold mot kvinner som for eksempel seksuell trakassering, voldtekt og vold i nære relasjoner. Vi trenger derfor tydelige lover og regler for å forebygge mot og forhindre prostitusjon. Sexkjøpsloven er et av de viktigste verktøyene for å oppnå likestilling, minske menns mot vold mot kvinner og redusere menneskehandelen. Regjeringen må ikke ta vekk loven, men tvert imot styrke håndhevingen av den. I tillegg må regjeringen styrke tiltak og programmer for å gi kvinner som vil ut av prostitusjon reelle alternativer til prostitusjon.