Kvinneuniversitetet i Norden holder til på Nord universitet Nesna og driver forskning og formidling om kvinnespørsmål i et nordisk og internasjonalt perspektiv.
En kunnskapsinstitusjon med fokus på kvinnespørsmål

En kunnskapsinstitusjon med fokus på kvinnespørsmål

Kvinneuniversitetet i Norden ble stiftet i 2011 med Høgskolen i Nesna som vertsinstitusjon og med støtte fra Kunnskapsdepartementet. Det er en videreføring av det tidligere Kvinneuniversitetet i Norge, som ble etablert av Berit Ås i 1983. Vi driver forskning og formidling om kvinnespørsmål i et nordisk og internasjonalt perspektiv.
Aktuelt
Kvinneuniversitetets mor, Berit Ås

Kvinneuniversitetets mor, Berit Ås

Samfunnsviter og dr. philos Dagrunn Grønbech har skrevet en artikkel om Berit Ås og etableringen av Kvinneuniversitetet i Norden på Nesna. Dagrunn Grønbech er født og oppvokst i Herøy kommune på Helgeland. Hun er særlig opptatt av kvinners liv og virke og hun har blant annet skrevet boka «Kystkvinnen. Fiskerbonde og omsorgsbærer.»  Kvinneuniversitetets mor Alle som...

Konferanse: Tverrfaglig arbeid for å forebygge vold mot kvinner og barn

Den 30. november arrangeres konferansen «Tverrfaglig arbeid for å forebygge vold mot kvinner og barn – og spesielt fokus på gravide». Dette er en konferanse for å dele ideer, engasjere og bli engasjert! Tverrfaglig arbeid for å forebygge og avdekke vold mot barn og kvinner er svært viktig, men vi er ikke gode nok på det....
Forelesningsrekke om feministisk økonomi

Forelesningsrekke om feministisk økonomi

Kvinner og økonomi er et av tre satsingsområder for Kvinneuniversitetet i Norden, og vi ønsker å utvikle et studietilbud i dette temaet. I første rekke har vi utviklet en forelesningsrekke på 6 forelesninger. Forelesningene spenner fra personlig økonomi i hverdagsliv og lokalsamfunn, via verdsetting av ulønnet arbeid og kjønns-konsekvenser av offentlige budsjetter, kvinneperspektiv på kommunaløkonomi, samfunnsøkonomi og...
Kvinneuniversitetet i Norden videre med studium om vold

Kvinneuniversitetet i Norden videre med studium om vold

Justisdepartementet snudde, og gir Kvinneuniversitetet i Norden 150.000 kroner til videreutvikling av studium om vold mot kvinner og barn. Skrevet av Mariann Vatne, Helgelands blad. Gjenbrukt med tillatelse. Det blir ikke noe nytt opptak inneværende studieår, men stiftelsen med kontoradresse på Nesna har henvendt seg til Nord universitet med ønske om at de tar studiet...

Forelesningsrekke om feministisk økonomi våren 2015

Våren 2015 arrangerer Kvinneuniversitetet i Norden en forelesningsrekke om feministisk økonomi i samarbeid med Oslo Senterkvinnelag. Kurset holdes i Oslo og går over fire kvelder. Første gang 9. februar.

Ny bok: Kvinner i vikingtid

Den internasjnale konferansen om kvinner i vikoingtid som Kvinneuniveristet i Norden arrangerte i 2012 har gitt frukter i form av en antologimed bidra fra de fremste forskerne på feltet fra Danmark, Norge, Sverige og Storbritannia..

Hva er feministisk økonomi?

ÅPENT MØTE MED BOKLANSERING: TEMA: Kvinners arbeid har relativt liten økonomisk verdi, hvorfor er det slik og hva kan vi gjøre med det?   Tid og sted: Fredag 24. oktober fra kl. 17.00 til kl. 21.30 i Kjelleren i Litteraturhuset i Oslo.   PROGRAM 17.00-17.15 Registrering 17.15-17.30 Velkommen ved Margaret Eide Hillestad, styreleder Kvinneuniversitetet i...

Mange vil studere retten til et liv uten vold

Studiet retten til et liv uten vold gjennomføres for andre gang med oppstart høsten 2014, Det har vært en betydelig økning i søkertallet, men fortsatt noen få plasser ledige.
Skal kvinner telle? 30 år med feministisk økonomi

Skal kvinner telle? 30 år med feministisk økonomi

Den 24. oktober arrangerer Kvinneuniversitetet i Norden seminar om feministisk økonomi i Litteraturhuset i Oslo.
Kvinneuniversitetet i Norden i Malmö

Kvinneuniversitetet i Norden i Malmö

Kvinneuniversitetet i Norden var medarrrangør og deltok i flere paneler undr den store mønstringen av den nordiske kvinnebevegelsen, Nordisk forum i Malmö.
Nordisk forum i Malmö 12-16 juni

Nordisk forum i Malmö 12-16 juni

Kvineuniversitetet i Norden deltar på Nordisk Forum i Malmø.

Støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet

En tildeling fra Justis- og beredskapsdepartmentet sikrer fortsatt drift av studiet Retten til et liv uten vold.