Kvinneuniversitetet i Norden holder til på Nord universitet Nesna og driver forskning og formidling om kvinnespørsmål i et nordisk og internasjonalt perspektiv.
En kunnskapsinstitusjon med fokus på kvinnespørsmål

En kunnskapsinstitusjon med fokus på kvinnespørsmål

Kvinneuniversitetet i Norden ble stiftet i 2011 med Høgskolen i Nesna som vertsinstitusjon og med støtte fra Kunnskapsdepartementet. Det er en videreføring av det tidligere Kvinneuniversitetet i Norge, som ble etablert av Berit Ås i 1983. Vi driver forskning og formidling om kvinnespørsmål i et nordisk og internasjonalt perspektiv.
Aktuelt

Artikkel om Elsa Laula Renberg – en samisk forkjemper

I anledning samenes nasjonaldag den 6. februar, har samfunnsviter dr. philos Dagrunn Grønbech, skrevet en artikkel om den samiske forkjemperen Elsa Laula Renberg. Vefsn Museum har laget en utstilling om Elsa Laula Renberg. Elsa Laula blir også hedret i Trondheim i forbindelse med hundreårsmarkering av samenes organisering i Norge. Les artikkelen

 Artikkel om Berit Ås og de fem hersketeknikkene

Kvinnesakspolitikeren Berit Ås har kjempet for kvinners rettigheter, både på nasjonalt og internasjonalt nivå, men er kanskje først og fremst kjent for utviklingen av de fem hersketeknikker. Som sosialpsykolog og på grunnlag av sine erfaringer fra den politiske arena, observerte og samlet hun inntrykk av menns maktposisjoner i det politiske spillet. Menns atferd og oppførsel...

Artikkel skrevet om Torild Skard

Torild Skard er ein sentral politikar og kvinnesaksforkjempar i norsk etterkrigshistorie. Samfunnsvitar dr. philos Dagrunn Grønbech har skrive ein artikkel om Torild Skard sitt liv og om hennar politiske og samfunnsengasjerte verksemd. Les den her

Foredrag av Torild Skard

Torild Skard feira sin åttiårsdag på Det Norske teateret tirsdag den 29. november, 2016. I den samanhengen vart det arrangert eit flott seminar, der det vart drøfta ein feminisme for framtida. Kortversjonen av Torild Skard sitt eige foredrag frå seminaret, har vi fått høve til å legge ut på Kvinneuniversitetet i Norden si heimeside. Les...
Forebygging av vold mot kvinner og barn (avisa Helgelendingen)

Forebygging av vold mot kvinner og barn (avisa Helgelendingen)

Kvinner fra Helgeland er ildsjeler for en nasjonal konferanse om forebygging av vold mot kvinner og barn, med særlig fokus på gravide. Konferansen foregår på Litteraturhuset i Oslo den 30. november. I planlegging og gjennomføring av konferansen deltar  fire ressurspersoner fra Helgeland. Det er styreleder i Kvinneuniversitetet i Norden, Kjersti Kvalvik fra Mosjøen, Arna Meisfjord...
Kvinneuniversitetets mor, Berit Ås

Kvinneuniversitetets mor, Berit Ås

Samfunnsviter og dr. philos Dagrunn Grønbech har skrevet en artikkel om Berit Ås og etableringen av Kvinneuniversitetet i Norden på Nesna. Dagrunn Grønbech er født og oppvokst i Herøy kommune på Helgeland. Hun er særlig opptatt av kvinners liv og virke og hun har blant annet skrevet boka «Kystkvinnen. Fiskerbonde og omsorgsbærer.»  Kvinneuniversitetets mor Alle som...

Konferanse: Tverrfaglig arbeid for å forebygge vold mot kvinner og barn

Den 30. november arrangeres konferansen «Tverrfaglig arbeid for å forebygge vold mot kvinner og barn – og spesielt fokus på gravide». Dette er en konferanse for å dele ideer, engasjere og bli engasjert! Tverrfaglig arbeid for å forebygge og avdekke vold mot barn og kvinner er svært viktig, men vi er ikke gode nok på det....
Forelesningsrekke om feministisk økonomi

Forelesningsrekke om feministisk økonomi

Kvinner og økonomi er et av tre satsingsområder for Kvinneuniversitetet i Norden, og vi ønsker å utvikle et studietilbud i dette temaet. I første rekke har vi utviklet en forelesningsrekke på 6 forelesninger. Forelesningene spenner fra personlig økonomi i hverdagsliv og lokalsamfunn, via verdsetting av ulønnet arbeid og kjønns-konsekvenser av offentlige budsjetter, kvinneperspektiv på kommunaløkonomi, samfunnsøkonomi og...
Kvinneuniversitetet i Norden videre med studium om vold

Kvinneuniversitetet i Norden videre med studium om vold

Justisdepartementet snudde, og gir Kvinneuniversitetet i Norden 150.000 kroner til videreutvikling av studium om vold mot kvinner og barn. Skrevet av Mariann Vatne, Helgelands blad. Gjenbrukt med tillatelse. Det blir ikke noe nytt opptak inneværende studieår, men stiftelsen med kontoradresse på Nesna har henvendt seg til Nord universitet med ønske om at de tar studiet...

Forelesningsrekke om feministisk økonomi våren 2015

Våren 2015 arrangerer Kvinneuniversitetet i Norden en forelesningsrekke om feministisk økonomi i samarbeid med Oslo Senterkvinnelag. Kurset holdes i Oslo og går over fire kvelder. Første gang 9. februar.

Ny bok: Kvinner i vikingtid

Den internasjnale konferansen om kvinner i vikoingtid som Kvinneuniveristet i Norden arrangerte i 2012 har gitt frukter i form av en antologimed bidra fra de fremste forskerne på feltet fra Danmark, Norge, Sverige og Storbritannia..

Hva er feministisk økonomi?

ÅPENT MØTE MED BOKLANSERING: TEMA: Kvinners arbeid har relativt liten økonomisk verdi, hvorfor er det slik og hva kan vi gjøre med det?   Tid og sted: Fredag 24. oktober fra kl. 17.00 til kl. 21.30 i Kjelleren i Litteraturhuset i Oslo.   PROGRAM 17.00-17.15 Registrering 17.15-17.30 Velkommen ved Margaret Eide Hillestad, styreleder Kvinneuniversitetet i...