Kategoriarkiv: Forskning

Forskningsdagene: Verdi og verdighet

Berit Ås

Kvinnesaksforkjemperen Berit Ås kommer til Nesna under Forskningsdagene.

I forbindelse med Forskningsdagene ved Nord Universitet, Nesna, blir det arrangert et seminar med tittelen ”Verdi og verdighet”. Hit kommer Berit Ås og skal snakke om ”Likestilling som verdi- lokalt og globalt”. Forskningsdagene foregår i uke 39 og overordna tema er ”Verdier”.

Berit Ås er i sitt nittiende år og er fortsatt brennende opptatt av samfunnsspørsmål generelt og kvinnesak og likestilling spesielt. Berit har en imponerende merittliste bak seg, som forsker, politiker, foreleser og samfunnsaktør. Hun er særlig kjent for utviklingen av ”De fem hersketeknikkene” som viser hvordan makt kan brukes for å undertrykke kvinner. Hun har forelest i en rekke land rundt om i verden og teoriene om hersketeknikkene er oversatt til over seksti språk. Berit Ås er også kjent for etableringen av Kvinneuniversitet på Løten og i Steigen. I 2011 tok hun initiativ til å starte opp Kvinneuniversitetet i Norden, lokalisert til daværende Høgskolen i Nesna. Berit Ås er fortsatt aktiv i Kvinneuniversitetet i Norden og styreleder Kjersti Kvalvik har følgende kommentar til at Berit Ås er tilbake på Nesna under Forskningsdagene:

”Gå ikke glipp av denne enestående muligheten til å høre Berit Ås forelese om likestilling og samfunnsutvikling, både i lokalt og globalt perspektiv! Berit Ås er en usedvanlig dyktig foreleser og hennes erfaringer og kunnskaper gjennom tre generasjoners kvinnekamp, er vel verdt å lytte til. Seminaret er gratis og åpent for alle.”

På seminaret deltar også Dagrunn Grønbech som skal snakke om ”Kystkvinna – verdiskaper i kystsamfunnet” og Anita Berg-Olsen som skal snakke om ”Verdien av små skoler”.

For nærmere opplysninger om seminaret kan styreleder i Kvinneuniversitetet i Norden, Kjersti Kvalvik, kontaktes, mobil 97668970

Ny bok: Kvinner i vikingtid

Nancy Coleman og Nanna Løkka (red.), Kvinner i vikingtid. Oslo: Scandinavian Academic Press, 2014
Ny forsking om kvinneliv i vikingtiden

Vikingtiden er en viktig del av den felles nordiske historien og har satt sitt preg på kulturarven i hele Norden. Tradisjonelt har forskningen om vikingtiden konsentrert seg om det mannlige universet. Kvinner og kvinneliv som studieobjekt har for det meste handlet om husfrue- og morsrollen. Men kvinnene i vikingtiden spilte ikke bare en passiv rolle. De var aktive samfunnsaktører. Denne tverrfaglige antologien ser på kvinnenes aktiviteter i en samfunnsmessig kontekst. Hvilke sosiale posisjoner kunne kvinnene inneha? Hvilke muligheter og rettigheter hadde de? Og kunne de være mektige på samme måte som mennene?

Bidragsyterne er fra Danmark, Norge, Sverige og Storbritannia og arbeider med ulike fagfelt: arkeologi, historie, religionshistorie, filologi og litteraturvitenskap. På hver sin måte problematiserer de den stereotype fremstillingen av vikingtidskvinnen og bringer ny kunnskap om ulike kvinneroller i et samfunn der ikke bare mannen hadde innflytelse og politisk makt.

http://www.spartacus.no/index.php?ID=BokKategorier&ID2=SAP

Hva er feministisk økonomi?

ÅPENT MØTE MED BOKLANSERING:

TEMA: Kvinners arbeid har relativt liten økonomisk verdi, hvorfor er det slik og hva kan vi gjøre med det?

 

Tid og sted: Fredag 24. oktober fra kl. 17.00 til kl. 21.30 i Kjelleren i Litteraturhuset i Oslo.

 

PROGRAM

17.00-17.15 Registrering

17.15-17.30 Velkommen ved Margaret Eide Hillestad, styreleder Kvinneuniversitetet i Norden, leder av Oslo Senterkvinner og møteleder for kvelden.

17.30-18.15 Hva skal økonomer bry seg med og andre enn økonomer bry seg om økonomi? ved Margunn Bjørholt, sosiolog med bakgrunn i økonomi, forsker på arbeid familie og likestilling, medredaktør av boken Counting on Marilyn Waring: New Advances in Feminist Economics

18.15-18.30 Pause

18.30 – 19.15 Kvinnenes rolle i norsk økonomi v/Charlotte Koren pensjoner forsker. (http://no.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Koren)

19.15-20.00 Pause med kaffe og kanelsnurrer

20.00-21.15 Feministisk økonomi? v/ Berit Ås, de fem hersketeknikkers mor, og Iulie Aslaksen, seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå.

21.15-21.30 Avslutning v/Margaret Eide Hillestad

 

I samarbeid med Oslo Senterkvinner og Vestre Aker Senterparti.

Kontaktperson: Margaret Eide Hillestad, tlf.: 91674555 eller e-post: meh@agrianalyse.no

Feministisk økonomi viktig for bedre økonomisk politikk

KILDEN dokumentasjonssenter for kjønnsforskning har intervjuet Margunn Bjørnholt og Iulie Aslaksen om den nye boken i feministisk økonomi, Counting on Marilyn Waring: New Advances in Feminist Economics, som Margunn Bjørnholt er redaktør for og som Iulie Aslaksen er en av bidragsyterne til. Aslaksen har som eneste forfatter to bidrag i boken: Et kapittel sammen med Charlotte Koren om det ulønnede arbeidet i Norge, og et om feministisk økonomi og økologisk øknomi, skrevet sammen med Torunn Bragstad og Berit Ås. Margunn Bjørnholt har sammen med sin medredaktør Ailsa McKay et kapittel om finanskrisen og feministisk teori.

Ny bok om feministisk økonomi

Seniorforsker Counting on Marilyn WaringMargunn Bjørnholt ved Kvinneuniversitetet i Norden er en av redaktørene for antologen Counting on Marilyn Waring: New Advances in Feminist Economics, som utgis av Demeter Press i januar 2014.

I boken bidrar bl.a. Iulie Aslaksen, Torunn Bragstad og Berit Ås med et kapittel om feministisk økonomi som visjon for en bærekraftig fremtid. Iulie Aslaksen og Charlotte Koren skriver om verdsettingen av det ulønnede arbeidet i Norge. Motsatt andre land ble det ulønnede arbeidet her regnet med i bruttonasjonalproduktet inntil også Norge tilpasset seg den internasjonale standarden som Waring kritiserte i boken If Women Counted i 1988. Margunn Bjørnholt og Ailsa McKay peker i sitt kapittel på nye veier i feministisk økonomi som svar på trippelkrisen i økonomien, økonomifaget og økonomisk teori.

Bjørnholt og medredaktør Ailsa McKay ble intervjuet om boken av Bloomberg i fjor.

Omtale fra forlaget:

This edited volume maps new advances in theories and practices in feminist economics and the valuation of women, care and nature since Marilyn Waring’s groundbreaking critique of the system of national accounts, Counting For Nothing/If Women Counted 1988/1989. It features theoretical, practical and policy oriented contributions, empirical studies, and new conceptualizations, theorizations and problematizations of defining and accounting for the value of nature and unpaid household work, eco-feminism, national and international policy processes, gender budgeting, unpaid care and HIV/AIDS policy, activism and artwork, and mirrors the wide-ranging impact and resonance of Waring’s work as well as the current frontiers of feminist economics.

Les mer

http://brunswickbooks.ca/Counting-on-Marilyn-Waring/

Særnummer av tidsskriftet Retfærd om Martha Albertson Finemans sårbarhetsteori

retfaerd_omslag_3_2013Tidsskriftet Retfærd har utgitt et særnummer om den feministiske rettsteoretikeren Martha Albertson Finemans sårbarhetsteori. Nummeret bygger på workshopen som Kvinneuniversitetet i Norden arrangerte med Fineman i Oslo i 2012, og seniorforsker ved Kvinneuniversitetet i Norden Margunn Bjørnholt er gjesteredaktør for nummeret. I sitt eget bidrag diskuterer Margunn Bjørnholt sårbarhetsteoriens relevans for norsk likestillingspolitikk med fokus på likhet og forskjell: The Vulnerability Approach: A Way of Bridging the Equality–Difference Dilemma? Artikkelen bygger på et forskningsprosjekt finansiert av Kvinneuniversitetet i Norden.

Les mer

Retfærd, årgang 36 (2013), nr. 3