Vold mot kvinner

Kvinneuniversitetet i Norden viderefører studiet «Vold mot kvinner- Retten til et liv uten vold», med oppstart 24.september, høsten 2014.

Studiet er på 15 studiepoeng.
Det er tre samlinger, første samling i uke 39, 2014, de neste samlingene i uke 6 og uke 16, våren 2015, dagene onsdag, torsdag og fredag.
For søknadsskjema og nærmere informasjon om studiet, kan du gå inn på følgende link:
http://hinesna.no/studier/vold-mot-kvinner-retten-til-et-liv-uten-vold
Kontaktperson er Arna Meisfjord, arna.meisfjord@Hotmail.no

Opptak skjer gjennom Samordna opptak.

Les mer

Bakgrunn og grunngjeving for studiet Vald mot kvinner
Program for samlingene