Kategoriarkiv: Samarbeid

Nordisk forum i Malmö 12-16 juni

beritArenaen Nordisk Forum i Malmø: Kvinneuniversitetet i Norden skal dit.
Nordisk Forum i Malmø: Norsk Kvinnesaksforening skal dit

Fra 12-16.juni er det Nordisk forum i Malmø. Det blir den største feministiske samlingen i Norden på tyve år, og Kvineuniversitetet i Norden  er selvsagt med! Under forumet vil programmet være inndelt i 3 hoveddeler: Arenaprogrammet, det nordiske programmet og det åpne programmet. I tillegg til det vil det være kulturelle happenings og stander i messehallen.

Det nordiske programmet vil være delt inn i 12 hovedtemaer som er basert på plattformen fra Bejing som ble vedtatt i 1995. Det vil pågå 2 paneldiskusjoner på hvert tema og disse diskusjonene skal ende i et dokument til de nordiske regjeringene. De 12 temaene er:
• Feminist economy – economic and social development
• Women’s and Girls’ bodies – sexuality, reproductive rights and health
• Women in the workplace, equal pay, education and career
• Violence against women and girls
• Environment, climate and sustainable development
• Care work and welfare society
• Peace and security
• Political participation and development
• Gender mainstreaming and gender equality in organizations
• Feminism in the future in the Nordic region and the organization of women’s movement
• Asylum and migration
• New technologies and media
Kvinneuniversitetet i Norden er medarrrangør og deltar i flere paneler. Styremedlem Gertrud Åström deltar på åpningen  kl 11 i Arenan og 14.00-15.30 på seminar i det Nordiska Huvedprogrammet om Jämställdhetsintegrering, lokal Södergran i Mässan. Styreleder Margaret Eide Hillestad deltar i panel, stifter og opphavskvinne Berit Ås deltar i Arenaprogrammet og  Margunn Bjørnholt i paneler om feministisk økonomi (torsdag 12.06 kl 1400 Wägner, fredag 13.06 kl 10, Sundsröm)), samt presenterer sin bok om  feministisk økonomi på litteraturscenen Boye fredag 13.06 kl 12.

 

Kvinneorganisasjoner går sammen i Norges kvinnelobby

Stifterne av Norges kvinnelobby foran portrettet av Gina Krog
Stifterne av Norges kvinnelobby foran portrettet av Gina Krog. F.v. Karin Beate Theodorsen (Norsk Kvinnesaksforening), Madeleine Schultz (Kvinnefronten), Daisy Elizabeth Sjursø (Kvinnefronten), Marta Trzcinska (JURK), Fahkra Salimi (MIRA-Senteret), Margaret Eide Hillestad (Kvinneuniversitetet i Norden), Margunn Bjørnholt (Norsk Kvinnesaksforening), Tove Smaadahl (Krisesentersekretariatet), May Johanne Bakkland Ness (SNF-Sámi NissonForum/Samisk KvinneForum), Ane Stø (Ottar) og Lone Alice Johansen (Krisesentersekretariatet).
Norges kvinnelobby ble stiftet mandag 27. januar 2014 av en rekke kvinneorganisasjoner i Norge.

Lobbyen skal arbeide for å fremme kvinners menneskerettigheter i Norge, på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon og andre grunnleggende dokumenter, og samler organisasjoner som arbeider for kvinners rettigheter i Norge. Den nye organisasjonen har lignende organisasjoner i andre land, blant dem Sveriges Kvinnolobby og European Women’s Lobby på EU-nivå, som forbilde.

I styret sitter Fakhra Salimi (MIRA-Senteret), Lone Alice Johansen (Krisesentersekretariatet), Marta Trzcinska (Juridisk rådgivning for kvinner), Madeleine Schultz (Kvinnefronten) og styreleder Margunn Bjørnholt (Norsk kvinnesaksforening).

Vi bidrar til kunnskapsnettverk i Ungarn

EEA Grants/Norway GrantsDet norsk-ungarske samarbeidsprosjektet, NORA-nettverket, mellom organisasjonen Joliet i Budapest og Kvinneuniversitetet i Norden er finansiert av norske EØS-midler og går over to år. Hoveddelen av prosjektet gjennomføres i Ungarn med norsk finansiering. Vi bidrar med ekspertise i løpet av prosjektet.

Prosjektet skal bygge opp et nettverk mellom ungarske organisasjoner som jobber med ulike arbeidsmarkedstiltak og skolere dem i veiledning av mødre som vil tilbake til arbeidsmarkedet etter foreldrepermisjon. Prosjektet har dermed et ”tren-trenerne”-design, der målet er å få i gang lokale nettverk og lokal aktivitet i de byene der deltakerorganisasjonene holder til.

Ungarske kvinners arbeidsmarkedsdeltakelse er veldig lav, på nivå med Norge på 1970-tallet (44%), og blant mødre til barn under tre er bare 11% i lønnet arbeid, lavest i EU. Til sammenlikning er langt de fleste kvinner i Norge i lønnet arbeid og småbarnsmødre mer enn andre.

Ungarske kvinner møter mange hindringer på arbeidsmarkedet, det er stor mangel på barnehager, og de er så dyre at det for mange ikke lønner seg. Permisjonstiden er lang, på hele tre år, og man regnes ikke som yrkesaktiv under permisjon slik at man mister ansiennitet og pensjonsopptjening. Det er ganske vanlig at kvinner blir oppsagt i løpet av permisjonstiden. Tradisjonelle holdninger rår, og kvinners kår er dårlige også på andre måter. Bare 9% av parlamentsmedlemmene er kvinner, som også er på bunn i Europa, og voldstallene er høye, med omkring 200 partnerdrap på kvinner pr. år, i en befolkning på 9 millioner. Mange mener dette bare er toppen av isfjellet, og at mange drap forblir uoppklart. I Norge blir i sammenlikning underkant av ti kvinner i året drept av partner. De ungarske fødselstallene er lavest i EU, med 1,2 barn pr kvinne, mot Norge som har et relativt høyt og stabilt fødselstall (1,9).

Situasjonen i Ungarn er politisk meget vanskelig, og kvinneorganisasjoner og likestillingstiltak blir i hovedsak finansiert gjennom EU og andre eksterne kilder som dette EØS-prosjektet.

Joliet er en liten organisasjon med fire ansatte. De gjennomfører ulike arbeidsmarkedsprosjekter og har blant annet en arbeidsrettet veiledningstjeneste for mødre. 9 organisasjoner er valgt ut til å delta i dette prosjektet. De kommer fra åtte forskjellige byer/distrikter og arbeider med ulike utsatte grupper, noen med mødre, andre med funksjonshemmede, men de fleste har ikke erfaring med å jobbe med målgruppen mødre som vil tilbake til arbeidsmarkedet.

Gjennom nettverket vil de få opplæring i veiledning og lovverk samt hjelp til å møte lokale bedrifter og utvikle lokale nettverk som kan bidras til at kvinner får jobb. De skal også delta i et forskningsprosjekt der de skal samle inn lokal arbeidsmarkedsstatistikk, ettersom det mangler statistikk på lokalt nivå , og nasjonal statistikk er mangelfull, ikke gjøres tilgjengelig, og til dels er upålitelig. Forskningsprosjektet gjennomføres i samarbeid med Eötvös Loránd Universitet i Budapest.

Kvinneuniversitetet i Norden og ungarsk samarbeidspartner har fått støtte av EEA Grants/Norway Grants til kunnskapsnettverk

EEA Grants/Norway GrantsKvinneuniversitetet i Norden og stiftelsen Jól-Lét Közhasznú Alapítvány i Ungarn har fått støtte av EEA Grants/Norway Grants til prosjektet Nora-network: Creation of a national gender-sensitive labour market consultancy network based on knowledge transfer.

EEA Grants/Norway Grants er Island, Liechtenstein og Norges bidrag til økonomisk og sosial utjevning og til å styrke bilaterale forhold med 15 EU-land i sentral- og sør-Europa.