Nordisk forum i Malmö 12-16 juni

beritArenaen Nordisk Forum i Malmø: Kvinneuniversitetet i Norden skal dit.
Nordisk Forum i Malmø: Norsk Kvinnesaksforening skal dit

Fra 12-16.juni er det Nordisk forum i Malmø. Det blir den største feministiske samlingen i Norden på tyve år, og Kvineuniversitetet i Norden  er selvsagt med! Under forumet vil programmet være inndelt i 3 hoveddeler: Arenaprogrammet, det nordiske programmet og det åpne programmet. I tillegg til det vil det være kulturelle happenings og stander i messehallen.

Det nordiske programmet vil være delt inn i 12 hovedtemaer som er basert på plattformen fra Bejing som ble vedtatt i 1995. Det vil pågå 2 paneldiskusjoner på hvert tema og disse diskusjonene skal ende i et dokument til de nordiske regjeringene. De 12 temaene er:
• Feminist economy – economic and social development
• Women’s and Girls’ bodies – sexuality, reproductive rights and health
• Women in the workplace, equal pay, education and career
• Violence against women and girls
• Environment, climate and sustainable development
• Care work and welfare society
• Peace and security
• Political participation and development
• Gender mainstreaming and gender equality in organizations
• Feminism in the future in the Nordic region and the organization of women’s movement
• Asylum and migration
• New technologies and media
Kvinneuniversitetet i Norden er medarrrangør og deltar i flere paneler. Styremedlem Gertrud Åström deltar på åpningen  kl 11 i Arenan og 14.00-15.30 på seminar i det Nordiska Huvedprogrammet om Jämställdhetsintegrering, lokal Södergran i Mässan. Styreleder Margaret Eide Hillestad deltar i panel, stifter og opphavskvinne Berit Ås deltar i Arenaprogrammet og  Margunn Bjørnholt i paneler om feministisk økonomi (torsdag 12.06 kl 1400 Wägner, fredag 13.06 kl 10, Sundsröm)), samt presenterer sin bok om  feministisk økonomi på litteraturscenen Boye fredag 13.06 kl 12.