Kvinneuniversitetet i Norden videre med studium om vold

Justisdepartementet snudde, og gir Kvinneuniversitetet i Norden 150.000 kroner til videreutvikling av studium om vold mot kvinner og barn.

Skrevet av Mariann Vatne, Helgelands blad. Gjenbrukt med tillatelse.

Det blir ikke noe nytt opptak inneværende studieår, men stiftelsen med kontoradresse på Nesna har henvendt seg til Nord universitet med ønske om at de tar studiet inn i sitt ordinære program fra neste studieår.

– Alle snakker om behovet for mer kunnskap, så det er en gåte at det skal være vanskelig å få finansiert et slikt studium. Kjønn har ulike roller i voldsproblematikken, og det må man også forstå hvis man skal klare å forebygge volden, sier styremedlem Arna Meisfjord og styreleder Kjersti Kvalvik.

– I likestillingslandet Norge finnes det noen mørke flekker der det ikke er likestilling, og dette er en slik flekk, sier Berit Ås, som også sitter i styret til Kvinneuniversitetet.

Arna Meisfjord, Berit Ås og Kjersti Kvalvik er valgkomité i Kvinneuniversitetet i Norden, og hadde møte ved småbåthavna i Sandnessjøen torsdag.
Arna Meisfjord, Berit Ås og Kjersti Kvalvik

Søkte midler

Kvinneuniversitetet i Norden har hatt to opptak av studiet «Vold mot kvinner – Retten til et liv uten vold» gjennom Høgskolen i Nesna, men fikk avslag fra Justisdepartementet på midler til et tredje opptak i høst.

Kvinneuniversitetet søkte også om midler til å videreutvikle studiet mer i retning av vold også mot barn, og har inngått en samarbeidsavtale med Den norske jordmorforening i den forbindelse. Målet er også å utvikle «Vold mot kvinner og barn» til et årsstudium.

– Vold mot mor er også vold mot barn, fastslår Arna Meisfjord.

Videreutvikling

Etter en ankerunde, har departementet delvis ombestemt seg, og gir 150.000 kroner til videreutvikling av studiet. I neste uke starter ei arbeidsgruppe planlegginga av en konferanse som skal samle ressurspersoner til dette arbeidet.

Torsdag møttes for øvrig Kjersti Kvalvik, Arna Meisfjord og Berit Ås til valgkomitémøte i Sandnessjøen. Kvinneuniversitetet skal ha styremøte i løpet av høsten, og komiteen foreslår tre nye inn i styret på syv.

Stiftelsen har ikke lenger daglig leder og kontor på Nesna, men et arbeidende styre.

Kvinner og økonomi

Berit Ås har feriert i halvannen måned på feriestedet sitt på Lille Vandve i Dønna, og er nå på vei sørover igjen. Foruten fokuset på vold mot kvinner, har Kvinneuniversitetet i Norden også et annet tyngdepunkt; feministisk økonomi, som handler om hvordan økonomi slår ulikt ut for kvinner og menn, og Ås er særlig involvert i dette arbeidet.

I høst arrangeres det nytt kurs om feministisk økonomi i Oslo, bestående av seks forelesninger med ulike professorer. Det ble også arrangert i fjor.