Forelesningsrekke om feministisk økonomi våren 2015

Våren 2015 arrangerer Kvinneuniversitetet i Norden en forelesnoingsrekke om feministisk økonomi i samarbeid med Oslo Senterkvinnelag. Kurset holdes i Oslo og går over fire kvelder. 1. gang 9.februar

Program

Dag 1: Mandag 9.februar 2015 kl 17-21 i Grensen 9B, 4etg. (Senterpartiets lokaler)
Tittel: Kvinner i norsk økonomi v/Charlotte Koren, samfunnsøkonom.
Kl 17.00-18.00 Servering av varm mat
Kl 18.00-19.00 Forelesning om tema
Kl 19.00-20.00 Diskusjon over en kopp kaffe
Kl 20.00-20.15 Avslutning

Dag 2: Onsdag 25.februar 2015 kl 17-21 Grensen 9B, 4etg. (Senterpartiets lokaler)
Tittel: Historien bak feministisk økonomi v/Berit Ås, professor emeritus og æresdoktor
Kl 17.00-18.00 Servering av varm mat
Kl 18.00-19.00 Forelesning om tema
Kl 19.00-20.00 Diskusjon over en kopp kaffe
Kl 20.00-20.15 Avslutning

Dag 3: Mandag 16.mars 2015 kl 17-21 i Grensen 9B, 4etg. (Senterpartiets lokaler)
Tittel: Fra verdsetting av ulønnet arbeid til menneskerettigheter og økonomisk politikk v/Margunn Bjørnholt, dr.philos.
Kl 17.00-18.00 Servering av varm mat
Kl 18.00-19.00 Forelesning om tema
Kl 19.00-20.00 Diskusjon over en kopp kaffe
Kl 20.00-20.15 Avslutning

Dag 4: Onsdag 8.april 2015 kl 17-21 i Grensen 9B, 4etg. (Senterpartiets lokaler)
Tittel: Feministisk økonomi og bærekraftig utvikling
v/Iulie Aslaksen seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå
Kl 17.00-18.00 Servering av varm mat
Kl 18.00-19.00 Forelesning om tema
Kl 19.00-20.00 Diskusjon over en kopp kaffe
Kl 20.00-20.15 Avslutning

De som har deltatt på alle fire forelesningene får en diplom ved avslutningen.
For å dekke kostnadene ved forelesningsrekken er det inngangsbillett på kr 150 per kveld.