Ny bok: Kvinner i vikingtid

Nancy Coleman og Nanna Løkka (red.), Kvinner i vikingtid. Oslo: Scandinavian Academic Press, 2014
Ny forsking om kvinneliv i vikingtiden

Vikingtiden er en viktig del av den felles nordiske historien og har satt sitt preg på kulturarven i hele Norden. Tradisjonelt har forskningen om vikingtiden konsentrert seg om det mannlige universet. Kvinner og kvinneliv som studieobjekt har for det meste handlet om husfrue- og morsrollen. Men kvinnene i vikingtiden spilte ikke bare en passiv rolle. De var aktive samfunnsaktører. Denne tverrfaglige antologien ser på kvinnenes aktiviteter i en samfunnsmessig kontekst. Hvilke sosiale posisjoner kunne kvinnene inneha? Hvilke muligheter og rettigheter hadde de? Og kunne de være mektige på samme måte som mennene?

Bidragsyterne er fra Danmark, Norge, Sverige og Storbritannia og arbeider med ulike fagfelt: arkeologi, historie, religionshistorie, filologi og litteraturvitenskap. På hver sin måte problematiserer de den stereotype fremstillingen av vikingtidskvinnen og bringer ny kunnskap om ulike kvinneroller i et samfunn der ikke bare mannen hadde innflytelse og politisk makt.

http://www.spartacus.no/index.php?ID=BokKategorier&ID2=SAP