Kvinneuniversitetet i Norden i Malmö

PaneltoFemokNordiskforumKvinneuniversitetet i Norden  var medarrrangør og deltok i flere paneler under den store mønstringen av den nordiske kvinnebevegelsen, Nordisk forum i Malmö 12.–15. juni.  Styremedlem Gertrud Åström deltok under åpningen  kl. 11 i Arenan og 14.00–15.30 på seminar i det nordiske hovedprogrammet om likestillingsintegrering. Styreleder Margaret Eide Hillestad deltok i panel, og stifter og opphavskvinne  for Kvinnenuniveristetet i Norden, Berit Ås, deltok  i Arenaprogrammet. Margunn Bjørnholt deltok i paneler om feministisk økonomi og presenterte sin bok om feministisk økonomi på litteraturscenen.