Åpning av nytt studium om vold mot kvinner

Torsdag 10. oktober, kl. 09.00, åpner et nytt studium ved Høgskolen i Nesna. Studiet er kommet i stand etter et samarbeid mellom Kvinneuniversitetet i Norden og Høgskolen i Nesna. Studiet er på 15 studiepoeng og har samlinger i høstsemesteret 2013 og vårsemesteret 2014 og navnet på studiet er ”Retten til et liv uten vold”. Justisdepartementet har støttet utvikling av faget med kr. 100.000,- og Nordland fylkeskommune har gitt kr. 100.000,- til gjennomføring av studiet. Studiet er et pilotprosjekt og det er så langt 12 studenter som har takket ja til å delta. Det vil fortsatt være mulig å søke opptak.

Til åpningen er det invitert flere gjester. Ordfører Marit Bye vil ønske studentene velkommen til Nesna. Leder i styret for Kvinneuniversitetet i Norden, Margaret Eide Hillestad, vil være til stede og hilse studentene. Instituttleder Hanne Davidsen ønsker velkommen til Høgskolen i Nesna. Det vil også bli kunstnerisk innslag.

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Hild-Marit Olsen representer Nordland fylkeskommune og hun vil både ønske studentene velkommen og gi en forelesning omkring temaet vold mot kvinner.
-Vi er stolte over at vi har klart å komme i gang med dette studiet, og vi gleder oss stort til å møte studentene og til å delta i det utviklingsarbeidet som dette studiet er, sier Arna Meisfjord, som er styremedlem i Kvinneuniversitetet i Norden og prosjektansvarlig for studiet.

-Det er stort behov for kunnskap om problematikken vold mot kvinner og Høgskolen i Nesna mener dette er viktig videreutdanning for de yrkesgrupper som vi utdanner, slik som lærere, førskolelærere og helsepersonell, sier instituttleder ved Høgskolen i Nesna, Hanne Davidsen. Vi må heller ikke glemme at vold mot mor alltid er vold mot barna. Ikke bare fordi slik vold i seg sjøl er skadelig for barn, men også fordi en mor som blir utsatt for vold, kan få sin omsorgsevne for barna sterkt redusert, tilføyer Davidsen.

For nærmere informasjon kan dere kontakte:
Hanne Davidsen, instituttleder Høgskolen i Nesna.
Arna Meisfjord, prosjektansvarlig for studiet.