Kvinners økonomi – et forsømt likestillingsproblem

I løpet av dette kurset over en og en halv dag skal vi undersøke kvinners økonomi og kvinners rolle i den norske økonomien. Lørdag den 12.oktober holder vi kurset for LO i Oslo.

Kurset vil ta opp tema som:

Kan man forsørge seg på kvinnelønn? Hvorfor er det tilsynelatende så vanskelig å gjøre noe med kvinnelønna? Gir pappaperm likelønn? Jobber kvinner for lite? Er deltidsarbeidende kvinner en byrde for mannen? Eller er det kvinners deltid som gjør at menn kan jobbe mer? Hva skjer med kvinners økonomi når barnetrygd og overgangsstønad reduseres? Hva betyr regler ved samlivsbrudd for kvinners økonomi? Hvorfor blir flere kvinner minstepensjonister? Hvorfor får Norge kritikk av FNs kvinnekonvensjon for reglene ved samlivsbrudd og pensjonsreformen? Er det bare lønnsarbeid som skaper verdier? Hva er sammenhengen mellom ulønnet og lønnet arbeid i samfunnet, i familiene og i økonomien? Kan man være fattig selv om mannen tjener bra? Omsorgsarbeidet, og omsorgssektorens betydning for økonomien og samfunnet. Hva er omsorg og annet ulønnet arbeid verd? Skal ulønnet husholdarbeid telle med i nasjonalregnskapet? Hvordan bidrar offentlig pengebruk til ulikhet mellom kvinner og menn? Hva har kvinners økonomi med menneskerettigheter å gjøre?

Kurset vil veksle mellom innledninger og diskusjoner i små grupper og plenum.
Målet er å lære og diskutere for å forandre.

Disse medvirker:
Kursansvarlig Margunn Bjørnholt, sosiolog, forsker på arbeid , familie og likestilling og redaktør av kommende bok om feministisk økonomi
Charlotte Koren , økonom, forsker, forfatter av boka Kvinnenes rolle i norsk økonomi
Berit Ås, sosialpsykolog, professor emerita, tidligere politiker og hersketeknikkenes mor

Litteratur
Det er ikke nødvendig å forberede seg, men for dem som vil er det en liste over et lite utvalg av aktuell litteratur:

Kvinnene i norsk økonomi, av Charlotte Koren, 2013, Universitetsforlaget
Evt les intervju med Koren her:
http://kilden.forskningsradet.no/c17251/artikkel/vis.html?tid=82970

Verdien av ulønnet husholdsarbeid. Oppvask, oppussing og barnepass – hva hvis noen andre hadde gjort det i stedet?, av Ann Lisbet Brathaug, Nina Bruvik Westberg, Statistisk sentralbyrå, Samfunnsspeilet, 2012/4 http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/oppvask-oppussing-og-barnepass-hva-hvis-noen-andre-hadde-gjort-det-i-stedet

Kvinners økonomi et samfunnsansvar, kronikk i Dagens næringsliv av Margunn Bjørnholt: http://www.margunnbjornholt.no/kvinners-okonomi-et-samfunnsansvar

Deltidsfella, av Ingerid Wergeland, Manifest analyse

Norges offentlige utredninger 2008: 6. Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for likelønn.

Pengar nu! Handbok i gender budgeting fra Sveriges Kvinnolobby http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2008/08/Gender-Budgeting-handbok-081006.pdf