SNF-Samisk KvinneForums utviklingspris til Arna Meisfjord

SNF-Samisk KvinneForums utviklingspris utdelt til Arna Meisfjord – for å ha utviklet studiet «Vold mot kvinner» og den kompetansebygging ho med dette tilfører samfunnet – som kommer også samiske kvinner og samiske samfunn til gode

På SNFs seminar “Samekvinners stemme i Norden” ble SNFs utviklingspris i dag utdelt tidligere rektor ved Høgskolen i Nesna, nå pensjonist og prosjektansvarlig for studiet “Vold mot kvinner”, Arna Meisfjord, Leirfjord i Nordland.

SNFs pris er et diplom og et symbolsk beløp på 1000 nkr, er delt ut siden 1999 og ble i år altså delt ut for 15. gang. Prisen gis som en anerkjennelse til den/de som SNFs styre mener har gjort en innsats for å fremme likestilling og likeverd.

Arna Meisfjord er styremedlem i Kvinneuniversitetet i Norden, etablert i 2011, der hun er prosjektansvarlig for studiet «Vold mot kvinner», som startet ved Høgskolen i Nesna i oktober 2013. SNFs styre mener at hun fortjener prisen fordi hun hele sitt liv har jobbet med kvinneperspektiv og likestilling og for at hun har arbeidet iherdig og målbevisst for å kunne starte opp et studie, som har eksplisitt tema vold mot kvinner, og er det eneste i sitt slag i Norge. –Dette er viktig kunnskap. SNF vil arbeide for at denne kunnskapen og kompetansen kommer også samiske samfunn til gode, slik at vi kan forebygge også der at kvinner utsettes for vold, sier styret i SNF.

-Studiet har vi kjempet for fordi det er forskjell på den vold som rammer menn og den vold som rammer kvinner. Vi aksepterer ikke den vold som rammer menn, men vi erkjenner og det er dokumentert klart at volden mot kvinner er forskjellig fra vold mot menn: i omfang, i måten volden er utøvd på, den er forskjellig i forhold til kultur og tradisjoner. Derfor er det nødvendig med kjønnsperspektiv på vold, og på analysen av vold – har vi ikke det så har vi store problemer når vi skal forebygge vold, sier Arna Meisfjord, som hadde foredrag på SNFs seminar. –Det er stort at vi fikk i gang studiet. Det var også stort å få prisen, som er en anerkjennelse og synliggjøring av kvinners arbeid og innsats. Jeg er utrolig stolt over å få prisen og vil berømme SNF for at de nå i 15 år årlig har synliggjort kvinner og menn som jobber for økt likestilling.

Om studiet sier hun at dets målsetting er å forebygge vold. -Det er en forskjellighet mellom vold mot kvinner og vold mot menn som vi må gå inn på for å kunne forstå og kunne forebygge volden. Og det er så utrolig viktig at vi får formidlet det standpunkt og den holdning som storsamfunnet i lovverket har tatt mht. vold mot kvinner. Det er ikke lov, det er nulltoleranse for vold. For det skjer noe foruroligende når ei kvinne blir utsatt for vold, nemlig at ho kjenner at det er hennes skyld. Ho kjenner at det egentlig er ho som har ansvaret for volden: -Kanskje ho ikke var kledd som ho skulle, kanskje ho hadde gått ut om kvelden alene, kanskje ho ikke hadde tedd seg som ho skulle, kanskje ho fortjente det egentlig. Dette er også en hersketeknikk, som forsker og feminist Berit Ås snakker om: Om påføring av skyld og skam. Men det er sagt veldig klart at det er ikke kvinna, som offer, som skal bære ansvar for overgrepet – det er overgriperen. Og det skal vi formidle så sterkt i samfunnet at hver eneste kvinne vet at det skal ho ikke finne seg i og ikke ta som sitt ansvar. Vi ønsker nemlig med studiet å skape kunnskap i allmenheten om voldsproblematikken – studiet er ment å være primærforebyggende, sier Arna Meisfjord.

Arna Meisfjord (født 1947) var høgskolelektor fra 1986 og siden rektor (1996-2003) for Høgskolen i Nesna, Nordland. Som rektor oppnådde hun at Stortinget bevilget 150 millioner til skolens nybygg. Hun fikk Nordland fylkes likestillingspris i 1987. Hun er cand.polit. i pedagogikk ved Universitetet i Trondheim i 1985, med hovedoppgaven Likestillingsarbeid i grunnskolen.

SNFs utviklingspris ble utdelt i forbindelse med seminaret «Samekvinners stemme i Norden», som avholdes i Tromsø, og som er en markering av Stemmerettsjubileet i Norge 2013 og av at SNFs første 15 år som en allsamisk organisasjon – det er også 20 år siden samekvinner fra Indre Finnmark samlet seg første gang i nettverket Sámi NissonForum/ Samisk KvinneForum, som altså fem år senere ble en organisasjon for samekvinner fra fire land.

Foto: Arna Meisfjord, Kvinneuniversitetet Norden, mottok SNF-Samisk KvinneForums likestillingspris 2013 på SNFs seminar «Samekvinners stemme i Norden» i Tromsø 25.10.13. Her sammen med representanter for SNFs styre ved Alla Vasiljeva, Lovozero og Inga Ravna Eira og Gudrun E Lindi, begge fra Karasjok. I midten står leder Fakhra Salimi, MIRA-Senter for kvinner med minoritetsbakgrunn i Norge, som også deltok på seminaret i Tromsø. SNFs pressebilde.