Margaret Eide Hillestad ny styreleder i Kvinneuniversitetet

Margaret Eide HillestadMargaret Eide Hillestad er i dag valgt til ny styreleder i Kvinneuniversitetet i Norden. Hillestad er utdannet samfunnsøkonom og jobber i AgriAnalyse. Hun har tidligere bl.a. vært leder av Senterkvinnene, sentralstyremedlem i Senterpartiet og har en periode møtt på Stortinget som vararepresentant.

Tidligere styreleder Gunhild Vehusheia ba om avløsning som styreleder for å konsentrere seg om arbeidet med studiet Vold mot kvinner, og fortsetter som styremedlem.