Kategoriarkiv: Seminar

Forelesningsrekke feministisk økonomi. Oppstart 7.november

Påmelding til Margaret E. Hillestad: meh@agrianalyse.no   Senest kvelden før.

FEMINISTISK ØKONOMI HØSTEN 2018

 

Forelesningene holdes i regi av Kvinneuniversitetet i Norden, og finner sted i Fagforbundets lokaler i Keysersgt. 15, Oslo. Vi starter hver kveld kl 17 med registrering og matservering. Seminaret avsluttes senest kl 21.00. De som har deltatt på alle forelesningene vil få utdelt diplom siste kvelden (3.12.2018). Med forbehold om endringer i programmet.

 

Dag 1: Onsdag 7.november 2018

Kl 17.30-18.15: som «Hva kan vi lære av feministisk økonomi?»

v/Charlotte Koren, pensjoner forsker

Kl 18.30-19.15: Feministisk økonomi og bærekraftig utvikling

v/Iulie Aslaksen seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå

Kl 19.15-21.00: Spørsmål og diskusjoner

 

Dag 2: Onsdag 14.november 2018

Kl 17.30-18.15: Fra verdsetting av ulønnet arbeid til menneskerettigheter og økonomisk

politikk v/Margunn Bjørnholt , Sosiolog og kjønnsforsker med bakgrunn i økonomi. Forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 

Kl 18.30-19.15: Historien bak feministisk økonomi v/Berit Ås, professor emeritus og

æresdoktor

Kl 19.15-21.00: Spørsmål og diskusjoner

 

Dag 3: Onsdag 21.november

Kl 17.30-18.15: Tittel: Kvinner i landbruket

v/Margaret Eide Hillestad, samfunnsøkonom, og prosjektleder ved AgriAnalyse

Kl 18.30-19.15: Metaforer og økonomi, v(Berit Ås og Margaret Eide Hillestad

Kl 19.15-21.00: Spørsmål og diskusjoner

 

Dag 4: Mandag 3.desember 2018

 kl 17.30-18.15 Linn Herning, Velferdsprofitørene

 kl 18.30-19.15 Kjersti Barsok fra NTL deltar om Renholdssaken i Forsvaret

Kl 19.30-2015: Anne Gren Nilsen fra Fagforbundet om Alerissaken

Kl 19.15-21.00: Spørsmål og diskusjoner

 

For å dekke kostnadene ved forelesningsrekken er det inngangsbillett på kr 150 per kveld.

Det blir enkel servering før hver forelesning.

Påmelding til Margaret E. Hillestad: meh@agrianalyse.no   Senest kvelden før.

Jubileumsår for Berit Ås

Berit Ås fyller nitti år den 10. april, 2018. Kvinneuniversitetet i Norden har vedteke å gjere 2018 til eit jubileumsår for Berit.

Her er planane for programmet så langt:

  1. Berit kjem til Mosjøen den 9. mars og det blir eit arrangement på Jacobsenbrygga kl. 18.00 i regi av Helgeland Museum. Berit skal snakke om ”#metoo, hersketeknikkene og vegen videre”.

Helgeland Museum lagar ei utstilling om Berit Ås, der hovudfokus er dei fem hersketeknikkane som Berit har formulert. Denne utstillinga vil bli vist på kvelden 9. mars. Planen er at denne utstillinga vil bli vist på fleire av Helgeland Museum sine avdelingar på Helgeland.

  1. Biblioteket i Mosjøen lagar utstilling som viser noko av det Berit Ås har skrive.
  2. Laurdag 10. mars tek Berit toget til Bodø. På kvelden skal ho delta på Nordland SV sin årsmøtefest, der ho skal vere æresgjest.
  3. Søndag 11. mars er det planar om å lage eit ope møte i Bodø, der Berit skal halde foredraget ”#metoo, hersketeknikkene og vegen videre”.
  4. Dagrunn Grønbech har skrive to artiklar om Berit Ås sitt liv, meint publisert i to psykologiske tidsskrift.
  5. Dagrunn Grønbech har skrive kronikk som vi vonar vil bli trykt i Avisa Nordland i Bodø laurdag den 10. mars, 2018.
  6. Kvinneuniversitetet i Norden jobbar med å lage ei bok til ære for Berit. Boka har arbeidstittel Foregangskvinner og kvinnekampens nye utfordringer. Samfunnsvitar og forskar Dagrunn Grønbech er redaktør og forfattar. Vi har fått finansiell støtte frå Norsk Tjenestemannslag (NTL), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Fritt Ord. Vi jobbar no med å få avtale med eit forlag som kan gje ut boka.

Planen er at boka skal bli ferdig slik at vi kan ha boklansering i Oslo i månadsskiftet august/september. Vår ambisjon er at denne boklanseringa skal bli ein fest for Berit.

Program, Kveldstimen på Jacobsenbrygga, våren 2018

Forskningsdagene: Verdi og verdighet

Berit Ås

Kvinnesaksforkjemperen Berit Ås kommer til Nesna under Forskningsdagene.

I forbindelse med Forskningsdagene ved Nord Universitet, Nesna, blir det arrangert et seminar med tittelen ”Verdi og verdighet”. Hit kommer Berit Ås og skal snakke om ”Likestilling som verdi- lokalt og globalt”. Forskningsdagene foregår i uke 39 og overordna tema er ”Verdier”.

Berit Ås er i sitt nittiende år og er fortsatt brennende opptatt av samfunnsspørsmål generelt og kvinnesak og likestilling spesielt. Berit har en imponerende merittliste bak seg, som forsker, politiker, foreleser og samfunnsaktør. Hun er særlig kjent for utviklingen av ”De fem hersketeknikkene” som viser hvordan makt kan brukes for å undertrykke kvinner. Hun har forelest i en rekke land rundt om i verden og teoriene om hersketeknikkene er oversatt til over seksti språk. Berit Ås er også kjent for etableringen av Kvinneuniversitet på Løten og i Steigen. I 2011 tok hun initiativ til å starte opp Kvinneuniversitetet i Norden, lokalisert til daværende Høgskolen i Nesna. Berit Ås er fortsatt aktiv i Kvinneuniversitetet i Norden og styreleder Kjersti Kvalvik har følgende kommentar til at Berit Ås er tilbake på Nesna under Forskningsdagene:

”Gå ikke glipp av denne enestående muligheten til å høre Berit Ås forelese om likestilling og samfunnsutvikling, både i lokalt og globalt perspektiv! Berit Ås er en usedvanlig dyktig foreleser og hennes erfaringer og kunnskaper gjennom tre generasjoners kvinnekamp, er vel verdt å lytte til. Seminaret er gratis og åpent for alle.”

På seminaret deltar også Dagrunn Grønbech som skal snakke om ”Kystkvinna – verdiskaper i kystsamfunnet” og Anita Berg-Olsen som skal snakke om ”Verdien av små skoler”.

For nærmere opplysninger om seminaret kan styreleder i Kvinneuniversitetet i Norden, Kjersti Kvalvik, kontaktes, mobil 97668970

I Elsa Laulas ånd

I anledning av hundreårsmarkeringen av samenes organisering i Norge, samarbeider SNF, Samisk Kvinneforum, Vefsn Museum og Kvinneuniversitetet i Norden, om seminaret «I Elsa Laulas ånd: Seminar om kvinners rettigheter anno 2017».

Seminaret foregår i Trondheim den 11. februar, 2017. Fra Kvinneuniversitetet i Norden deltar styreleder Kjersti Kvalvik og styremedlemmene Kari Sommerseth Jacobsen og Arna Meisfjord. Kjersti Kvalvik skal delta i ledelsen av seminaret. Kari Sommerseth Jacobsen skal snakke om kvinners rett til en historie og hun vil i den forbindelse legge særlig vekt på Elsa Laulas liv og kamp for samenes rettigheter. Arna Meisfjord vil snakke om kvinners rett til et liv uten vold.

Mer om seminaret finner du på Facebook: https://www.facebook.com/events/14414604059159761 

Se programmet for arrangementet

Forebygging av vold mot kvinner og barn (avisa Helgelendingen)

Kvinner fra Helgeland er ildsjeler for en nasjonal konferanse om forebygging av vold mot kvinner og barn, med særlig fokus på gravide.

ildsjelerKonferansen foregår på Litteraturhuset i Oslo den 30. november. I planlegging og gjennomføring av konferansen deltar  fire ressurspersoner fra Helgeland. Det er styreleder i Kvinneuniversitetet i Norden, Kjersti Kvalvik fra Mosjøen, Arna Meisfjord fra Leirfjord, teamleder i Rana barnevernstjeneste, Gunhild Johnsen og lærer og lærerutdanner, Marian Børli Sivertsen fra Nord Universitetet.– Vi er veldig stolte av at vi nå kan gå ut med invitasjon til denne konferansen og vi er også veldig stolte av at vi har en slik sterk deltakelse fra Helgeland i planlegging og i programmet, sier styreleder i Kvinneuniversitetet i Norden, Kjersti Kvalvik i ei pressemelding.

– I denne konferansen prøver vi å få med både det forskingsbaserte perspektivet og den erfaringsbaserte kunnskapen. Derfor tror vi at konferansen vil være nyttig for alle som møter problematikken vold mot kvinner og barn i sitt arbeid, tilføyer Arna Meisfjord, medlem i arbeidsgruppen for konferansen. Kristin Håland, forsker og spesialkonsulent ved Sør-Borgestad klinikken, skal holde innledningsforedraget på konferansen.

Tekst: Marit Almendingen, Helgelendingen. (Artikkelen er tidligere publisert i avisa Helgelendingen)

Konferanse: Tverrfaglig arbeid for å forebygge vold mot kvinner og barn

Den 30. november arrangeres konferansen «Tverrfaglig arbeid for å forebygge vold mot kvinner og barn – og spesielt fokus på gravide».
Dette er en konferanse for å dele ideer, engasjere og bli engasjert!

Tverrfaglig arbeid for å forebygge og avdekke vold mot barn og kvinner er svært viktig, men vi er ikke gode nok på det.

På dette arbeidsseminaret skal vi få innledningsforedrag av Kristin Håland: Vold mot gravide – hvem er hun og hvem er han? Deretter vil det bli en panelsamtale mellom ulike instanser som barnevern, skole, politi, lege, jordmor og krisesenter, hvor alle skal få dele sine erfaringer: Hva er vi gode på? Hva skal vi gjøre? Hvordan kan vi samarbeide for å forebygge og avdekke? Etter et gruppearbeid vil vi få en oppsummering og gode eksempler fra noen som har sett at det arbeidet de har gjort, har nyttet.

Konferansen foregår på Litteraturhuset i Oslo, 30. nov.
Se fullstendig program

Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte faglig ansvarlig, Gunhild Vehusheia, gv@viveadvokater.no eller Arna Meisfjord, arna.meisfjord@hotmail.no

Forelesningsrekke om feministisk økonomi

Kvinner og økonomi er et av tre satsingsområder for Kvinneuniversitetet i Norden, og vi ønsker å utvikle et studietilbud i dette temaet. I første rekke har vi utviklet en forelesningsrekke på 6 forelesninger.

Forelesningene spenner fra personlig økonomi i hverdagsliv og lokalsamfunn, via verdsetting av ulønnet arbeid og kjønns-konsekvenser av offentlige budsjetter, kvinneperspektiv på kommunaløkonomi, samfunnsøkonomi og velferdsstat, til og  kvinneperspektiv på global økonomi og menneskerettigheter.

Faget feministisk økonomi er et undervisningsfag ved flere universiteter i verden. I Norge er det relativt ukjent til tross for at den internasjonale organisasjonen av kvinnelige økonomer ble stiftet for mer enn 30 år siden, at den utgir et internasjonalt tidsskrift og at den har jevnlige internasjonale årsmøter der målrettingen for organisasjonens arbeid og faglig innhold blir vedtatt.

Forelesninger om feministisk økonomi høsten 2016

Alle forelesningene starter med en forelesning om tema. Etter hver forelesning blir det en kort kommentar forberedt av en kommentator, før det blir anledning til en plenumsdiskusjon. Vi forbeholder oss retten til å endre rekkefølgen og foreta andre disposisjoner ved behov.

Dag 1: Mandag 12.september 2016 kl 17-20 i Eldorado Bokhandel i Torggata, Oslo
Tittel: Kvinner i landbruket
v/Margaret Eide Hillestad, samfunnsøkonom

Dag 2: Mandag 19.september 2016 kl 17-20 i Eldorado Bokhandel i Torggata, Oslo
Tittel: Kvinner i norsk økonomi v/Charlotte Koren, pensjoner forsker

Dag 3: Mandag 17.oktober 2016 kl 17-20 i Eldorado Bokhandel i Torggata, Oslo
Tittel: Fra verdsetting av ulønnet arbeid til menneskerettigheter og økonomisk politikk v/Margunn Bjørnholt, Forsker 1, NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress)

Dag 4: Mandag 24.oktober 2016 kl 17-20 i Eldorado Bokhandel i Torggata, Oslo
Tittel: Språk: Metaforer og økonomi
v/Berit Von Der Lippe Professor Emeritus BI

Dag 5: Mandag 7.november 2016 kl 17-20 i Eldorado Bokhandel i Torggata, Oslo
Tittel: Feministisk økonomi og bærekraftig utvikling
v/Iulie Aslaksen seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå

Dag 6: Mandag 14.november 2016 kl 17-20 i Eldorado Bokhandel i Torggata, Oslo
Tittel: Historien bak feministisk økonomi v/Berit Ås, professor emeritus og æresdoktor

For å dekke kostnadene ved forelesningsrekken er det inngangsbillett på kr 100 per kveld.
Det blir enkel servering før hver forelesning.

Påmelding til Margaret E. Hillestad: meh@agrianalyse.no – senest kvelden før.

Forelesningsrekke om feministisk økonomi våren 2015

Våren 2015 arrangerer Kvinneuniversitetet i Norden en forelesnoingsrekke om feministisk økonomi i samarbeid med Oslo Senterkvinnelag. Kurset holdes i Oslo og går over fire kvelder. 1. gang 9.februar

Program

Dag 1: Mandag 9.februar 2015 kl 17-21 i Grensen 9B, 4etg. (Senterpartiets lokaler)
Tittel: Kvinner i norsk økonomi v/Charlotte Koren, samfunnsøkonom.
Kl 17.00-18.00 Servering av varm mat
Kl 18.00-19.00 Forelesning om tema
Kl 19.00-20.00 Diskusjon over en kopp kaffe
Kl 20.00-20.15 Avslutning

Dag 2: Onsdag 25.februar 2015 kl 17-21 Grensen 9B, 4etg. (Senterpartiets lokaler)
Tittel: Historien bak feministisk økonomi v/Berit Ås, professor emeritus og æresdoktor
Kl 17.00-18.00 Servering av varm mat
Kl 18.00-19.00 Forelesning om tema
Kl 19.00-20.00 Diskusjon over en kopp kaffe
Kl 20.00-20.15 Avslutning

Dag 3: Mandag 16.mars 2015 kl 17-21 i Grensen 9B, 4etg. (Senterpartiets lokaler)
Tittel: Fra verdsetting av ulønnet arbeid til menneskerettigheter og økonomisk politikk v/Margunn Bjørnholt, dr.philos.
Kl 17.00-18.00 Servering av varm mat
Kl 18.00-19.00 Forelesning om tema
Kl 19.00-20.00 Diskusjon over en kopp kaffe
Kl 20.00-20.15 Avslutning

Dag 4: Onsdag 8.april 2015 kl 17-21 i Grensen 9B, 4etg. (Senterpartiets lokaler)
Tittel: Feministisk økonomi og bærekraftig utvikling
v/Iulie Aslaksen seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå
Kl 17.00-18.00 Servering av varm mat
Kl 18.00-19.00 Forelesning om tema
Kl 19.00-20.00 Diskusjon over en kopp kaffe
Kl 20.00-20.15 Avslutning

De som har deltatt på alle fire forelesningene får en diplom ved avslutningen.
For å dekke kostnadene ved forelesningsrekken er det inngangsbillett på kr 150 per kveld.

Skal kvinner telle? 30 år med feministisk økonomi

Den 24. oktober arrangerer Kvinneuniversitetet i Norden seminar om feministisk økonomi på Litteraturhuset i Oslo. Innledere er bl.a. Margunn Bjørnholt, mag.art. i økonomisk sosiologi og redaktør for ny bok om feministisk økonomi: Counting on Marilyn Waring: New Advances in Feminist Economics.

Berit Ås, professor i sosialpsykologi og tidligere SV politiker. Hennes faglige innsats omfatter blant annet studier av kvinnekultur, økonomi og utviklingen av de fem hersketeknikker. Berit Ås som har fylt 85 år har ett intellekt skarpt som et barberblad, har fortsatt et sterkt engasjement og holder seg oppdatert med en energi de fleste 20-åringar ikke kommer i nærheten av.

Det blir boklanseringer.

 

 

 

 

Kvinneuniversitetet i Norden i Malmö

PaneltoFemokNordiskforumKvinneuniversitetet i Norden  var medarrrangør og deltok i flere paneler under den store mønstringen av den nordiske kvinnebevegelsen, Nordisk forum i Malmö 12.–15. juni.  Styremedlem Gertrud Åström deltok under åpningen  kl. 11 i Arenan og 14.00–15.30 på seminar i det nordiske hovedprogrammet om likestillingsintegrering. Styreleder Margaret Eide Hillestad deltok i panel, og stifter og opphavskvinne  for Kvinnenuniveristetet i Norden, Berit Ås, deltok  i Arenaprogrammet. Margunn Bjørnholt deltok i paneler om feministisk økonomi og presenterte sin bok om feministisk økonomi på litteraturscenen.

Nordisk forum i Malmö 12-16 juni

beritArenaen Nordisk Forum i Malmø: Kvinneuniversitetet i Norden skal dit.
Nordisk Forum i Malmø: Norsk Kvinnesaksforening skal dit

Fra 12-16.juni er det Nordisk forum i Malmø. Det blir den største feministiske samlingen i Norden på tyve år, og Kvineuniversitetet i Norden  er selvsagt med! Under forumet vil programmet være inndelt i 3 hoveddeler: Arenaprogrammet, det nordiske programmet og det åpne programmet. I tillegg til det vil det være kulturelle happenings og stander i messehallen.

Det nordiske programmet vil være delt inn i 12 hovedtemaer som er basert på plattformen fra Bejing som ble vedtatt i 1995. Det vil pågå 2 paneldiskusjoner på hvert tema og disse diskusjonene skal ende i et dokument til de nordiske regjeringene. De 12 temaene er:
• Feminist economy – economic and social development
• Women’s and Girls’ bodies – sexuality, reproductive rights and health
• Women in the workplace, equal pay, education and career
• Violence against women and girls
• Environment, climate and sustainable development
• Care work and welfare society
• Peace and security
• Political participation and development
• Gender mainstreaming and gender equality in organizations
• Feminism in the future in the Nordic region and the organization of women’s movement
• Asylum and migration
• New technologies and media
Kvinneuniversitetet i Norden er medarrrangør og deltar i flere paneler. Styremedlem Gertrud Åström deltar på åpningen  kl 11 i Arenan og 14.00-15.30 på seminar i det Nordiska Huvedprogrammet om Jämställdhetsintegrering, lokal Södergran i Mässan. Styreleder Margaret Eide Hillestad deltar i panel, stifter og opphavskvinne Berit Ås deltar i Arenaprogrammet og  Margunn Bjørnholt i paneler om feministisk økonomi (torsdag 12.06 kl 1400 Wägner, fredag 13.06 kl 10, Sundsröm)), samt presenterer sin bok om  feministisk økonomi på litteraturscenen Boye fredag 13.06 kl 12.