Skal kvinner telle? 30 år med feministisk økonomi

Den 24. oktober arrangerer Kvinneuniversitetet i Norden seminar om feministisk økonomi på Litteraturhuset i Oslo. Innledere er bl.a. Margunn Bjørnholt, mag.art. i økonomisk sosiologi og redaktør for ny bok om feministisk økonomi: Counting on Marilyn Waring: New Advances in Feminist Economics.

Berit Ås, professor i sosialpsykologi og tidligere SV politiker. Hennes faglige innsats omfatter blant annet studier av kvinnekultur, økonomi og utviklingen av de fem hersketeknikker. Berit Ås som har fylt 85 år har ett intellekt skarpt som et barberblad, har fortsatt et sterkt engasjement og holder seg oppdatert med en energi de fleste 20-åringar ikke kommer i nærheten av.

Det blir boklanseringer.