Forelesningsrekke om feministisk økonomi

Kvinner og økonomi er et av tre satsingsområder for Kvinneuniversitetet i Norden, og vi ønsker å utvikle et studietilbud i dette temaet. I første rekke har vi utviklet en forelesningsrekke på 6 forelesninger.

Forelesningene spenner fra personlig økonomi i hverdagsliv og lokalsamfunn, via verdsetting av ulønnet arbeid og kjønns-konsekvenser av offentlige budsjetter, kvinneperspektiv på kommunaløkonomi, samfunnsøkonomi og velferdsstat, til og  kvinneperspektiv på global økonomi og menneskerettigheter.

Faget feministisk økonomi er et undervisningsfag ved flere universiteter i verden. I Norge er det relativt ukjent til tross for at den internasjonale organisasjonen av kvinnelige økonomer ble stiftet for mer enn 30 år siden, at den utgir et internasjonalt tidsskrift og at den har jevnlige internasjonale årsmøter der målrettingen for organisasjonens arbeid og faglig innhold blir vedtatt.

Forelesninger om feministisk økonomi høsten 2016

Alle forelesningene starter med en forelesning om tema. Etter hver forelesning blir det en kort kommentar forberedt av en kommentator, før det blir anledning til en plenumsdiskusjon. Vi forbeholder oss retten til å endre rekkefølgen og foreta andre disposisjoner ved behov.

Dag 1: Mandag 12.september 2016 kl 17-20 i Eldorado Bokhandel i Torggata, Oslo
Tittel: Kvinner i landbruket
v/Margaret Eide Hillestad, samfunnsøkonom

Dag 2: Mandag 19.september 2016 kl 17-20 i Eldorado Bokhandel i Torggata, Oslo
Tittel: Kvinner i norsk økonomi v/Charlotte Koren, pensjoner forsker

Dag 3: Mandag 17.oktober 2016 kl 17-20 i Eldorado Bokhandel i Torggata, Oslo
Tittel: Fra verdsetting av ulønnet arbeid til menneskerettigheter og økonomisk politikk v/Margunn Bjørnholt, Forsker 1, NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress)

Dag 4: Mandag 24.oktober 2016 kl 17-20 i Eldorado Bokhandel i Torggata, Oslo
Tittel: Språk: Metaforer og økonomi
v/Berit Von Der Lippe Professor Emeritus BI

Dag 5: Mandag 7.november 2016 kl 17-20 i Eldorado Bokhandel i Torggata, Oslo
Tittel: Feministisk økonomi og bærekraftig utvikling
v/Iulie Aslaksen seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå

Dag 6: Mandag 14.november 2016 kl 17-20 i Eldorado Bokhandel i Torggata, Oslo
Tittel: Historien bak feministisk økonomi v/Berit Ås, professor emeritus og æresdoktor

For å dekke kostnadene ved forelesningsrekken er det inngangsbillett på kr 100 per kveld.
Det blir enkel servering før hver forelesning.

Påmelding til Margaret E. Hillestad: meh@agrianalyse.no – senest kvelden før.