Konferanse: Tverrfaglig arbeid for å forebygge vold mot kvinner og barn

Den 30. november arrangeres konferansen «Tverrfaglig arbeid for å forebygge vold mot kvinner og barn – og spesielt fokus på gravide».
Dette er en konferanse for å dele ideer, engasjere og bli engasjert!

Tverrfaglig arbeid for å forebygge og avdekke vold mot barn og kvinner er svært viktig, men vi er ikke gode nok på det.

På dette arbeidsseminaret skal vi få innledningsforedrag av Kristin Håland: Vold mot gravide – hvem er hun og hvem er han? Deretter vil det bli en panelsamtale mellom ulike instanser som barnevern, skole, politi, lege, jordmor og krisesenter, hvor alle skal få dele sine erfaringer: Hva er vi gode på? Hva skal vi gjøre? Hvordan kan vi samarbeide for å forebygge og avdekke? Etter et gruppearbeid vil vi få en oppsummering og gode eksempler fra noen som har sett at det arbeidet de har gjort, har nyttet.

Konferansen foregår på Litteraturhuset i Oslo, 30. nov.
Se fullstendig program

Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte faglig ansvarlig, Gunhild Vehusheia, gv@viveadvokater.no eller Arna Meisfjord, arna.meisfjord@hotmail.no