Styret

Styret i Stiftelsen Kvinneuniversitetet i Norden av følgende medlemmer:

Kjersti Kvalvik, styreleiar, kjerstikvalvik@online.no

Styremedlemmene Berit Ås, Dagrunn Grønbech, Gudrun Lindi, Susan Rakhsh, Siril Finne og Arna Meisfjord.

Vara: Kari Sommerseth Jacobsen, Ulla Lise Johansen og Trude Koksvik Nilsen

Svensk kontaktperson: Gertrud Åström

Årsmelding 2021