I Elsa Laulas ånd

I anledning av hundreårsmarkeringen av samenes organisering i Norge, samarbeider SNF, Samisk Kvinneforum, Vefsn Museum og Kvinneuniversitetet i Norden, om seminaret «I Elsa Laulas ånd: Seminar om kvinners rettigheter anno 2017».

Seminaret foregår i Trondheim den 11. februar, 2017. Fra Kvinneuniversitetet i Norden deltar styreleder Kjersti Kvalvik og styremedlemmene Kari Sommerseth Jacobsen og Arna Meisfjord. Kjersti Kvalvik skal delta i ledelsen av seminaret. Kari Sommerseth Jacobsen skal snakke om kvinners rett til en historie og hun vil i den forbindelse legge særlig vekt på Elsa Laulas liv og kamp for samenes rettigheter. Arna Meisfjord vil snakke om kvinners rett til et liv uten vold.

Mer om seminaret finner du på Facebook: https://www.facebook.com/events/14414604059159761 

Se programmet for arrangementet