Forebygging av vold mot kvinner og barn (avisa Helgelendingen)

Kvinner fra Helgeland er ildsjeler for en nasjonal konferanse om forebygging av vold mot kvinner og barn, med særlig fokus på gravide.

ildsjelerKonferansen foregår på Litteraturhuset i Oslo den 30. november. I planlegging og gjennomføring av konferansen deltar  fire ressurspersoner fra Helgeland. Det er styreleder i Kvinneuniversitetet i Norden, Kjersti Kvalvik fra Mosjøen, Arna Meisfjord fra Leirfjord, teamleder i Rana barnevernstjeneste, Gunhild Johnsen og lærer og lærerutdanner, Marian Børli Sivertsen fra Nord Universitetet.– Vi er veldig stolte av at vi nå kan gå ut med invitasjon til denne konferansen og vi er også veldig stolte av at vi har en slik sterk deltakelse fra Helgeland i planlegging og i programmet, sier styreleder i Kvinneuniversitetet i Norden, Kjersti Kvalvik i ei pressemelding.

– I denne konferansen prøver vi å få med både det forskingsbaserte perspektivet og den erfaringsbaserte kunnskapen. Derfor tror vi at konferansen vil være nyttig for alle som møter problematikken vold mot kvinner og barn i sitt arbeid, tilføyer Arna Meisfjord, medlem i arbeidsgruppen for konferansen. Kristin Håland, forsker og spesialkonsulent ved Sør-Borgestad klinikken, skal holde innledningsforedraget på konferansen.

Tekst: Marit Almendingen, Helgelendingen. (Artikkelen er tidligere publisert i avisa Helgelendingen)