Invitasjon til seminar: Demokrati i Norge 2014? Sápmi/Norge: #Kvinners rettigheter #Vold mot kvinner

Du/dere inviteres herved til seminar som arrangeres på Litteraturhuset, Kjelleren, fredag 6. juni kl. 09.30-16.30.

Seminaret er i regi av SNF-Sámi NissonForum/Samisk kvinneForum, Karasjok og Kvinneuniversitetet i Norden-KvinNor, Høgskolen i Nesna.

www.saminissonforum.org

www.kvinnor.no

Formål med seminaret er å:

1.      Belyse samiske kvinners rettigheter i Norge i et nasjonalt og et urfolksperspektiv, og

2.      Å rette fokus på forebygging av vold mot kvinner. Vold mot kvinner er et stort samfunnsproblem. Forsking viser at det har en forebyggende effekt når vold mot kvinner blir satt på dagsorden i den offentlige debatt. Politikere fra alle parti har et særskilt ansvar for å realisere kvinners rettigheter til et liv uten vold.

Kvinneuniversitetet i Norden er en stiftelse som har som formål å løfte fram kvinners perspektiv i den generelle samfunnsdebatten. Forebygging av vold mot kvinner er et av de områdene som Kvinneuniversitetet i Norden særlig jobber med.

SNF-Samisk KvinneForum er en internasjonal samisk organisasjon for og av samiske kvinner i fire land: Norge, Sverige, Finland og Russland.

Arrangementet foregår på norsk.

Deltagelsen er gratis.