Støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet

En tildeling fra Justis og beredskapsdepartmentet sikrer videreføring av studiet Retten til et liv uten vold ved Kvinneuniversitetet i Norden. Studiet er et delstudium basert på samlinger, og gir 15 studiepoeng. Det ble opprettet i 2013 og gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Nesna.

Mer informasjon om  studiet