Feministisk økonomi viktig for bedre økonomisk politikk

KILDEN dokumentasjonssenter for kjønnsforskning har intervjuet Margunn Bjørnholt og Iulie Aslaksen om den nye boken i feministisk økonomi, Counting on Marilyn Waring: New Advances in Feminist Economics, som Margunn Bjørnholt er redaktør for og som Iulie Aslaksen er en av bidragsyterne til. Aslaksen har som eneste forfatter to bidrag i boken: Et kapittel sammen med Charlotte Koren om det ulønnede arbeidet i Norge, og et om feministisk økonomi og økologisk øknomi, skrevet sammen med Torunn Bragstad og Berit Ås. Margunn Bjørnholt har sammen med sin medredaktør Ailsa McKay et kapittel om finanskrisen og feministisk teori.