Sårbarhet som grunnlag for rettferdighet i de nordiske landene

Workshop med professor Martha Albertson Fineman, Emory University School of Law, arrangert av Kvinneuniversitetet i Norden i samarbeid med forskningsgruppen Rätt och utsatthet, Juridiska fakulteten ved Lunds universitet, og forskningsgruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS), Det juridiske fakultet, UiO, 14-15. august 2012 på Sem gjestegård.

Workshopen er en del av teoriutvikling om likestilling og kjønnsrettferdighet ved Kvinneuniversitetet i Norden. Målet med workshopen var å utforske en ny teori om rettferdighet, Martha Finemans sårbarhetstilnærming, og relevansen av denne i en nordisk sammenheng. Workshopen samlet forskere fra de tre skandinaviske landene, samt fra andre europeiske land. Temaene spente vidt, blant annet Menneskeretighetsdomstolen, vold mot kvinner, deltidsarbeid og statlig organisering av omsorg til teoribidrag som sårbarhetstilnærmingen i forhold til andre mye brukte teorier om rettferdighet og sårbarhetstilnærmingen som en mulig måte å håndtere likhet og forskjell mellom kvinner og menn. Deltakerne kom fra ulike fag, med overvekt av jus, men også teologi, sosiologi og sosialantropologi. Workshopen var det første forsøket på å arbeide systematisk med Finemans tilnærming i en nordisk sammenheng, og var svært vellykket. På bakgrunn av workshopen planlegges et særnummer med bidrag fra workshopen i det nordiske tidsskriftet Retfærd i 2013.

Les mer her.