Arbeidsseminar om vold mot kvinner

Kvinneuniversitetet i Norden planlegger oppstart av et etter- og videreutdanningsstudium med tema vold mot kvinner, og arrangerer i den forbindelse et arbeidsseminar på Nesna lørdag 13. oktober 2012. Blant innlederne er den svenske forskeren Lucas Gottzén (bildet) og stortingsrepresentant Anna Ljungren.