Seminar om kvinner i vikingtida

Kvinneuniversitetet i Norden og Høgskolen i Telemark arrangerer et seminar om kvinner i vikingtida på Høgskolen i Telemark i Bø 18.–20. oktober 2012. Les mer på nettstedet til seminaret.

Rapport og videoklipp fra seminaret finner du her og her