Forebygging av vold mot kvinner og barn, med spesielt fokus på gravide:  Hvordan jobbe tverrfaglig?
– En konferanse for å dele ideer, engasjere og bli engasjert.