Artikkel om Berit Ås og de fem hersketeknikkene

Kvinnesakspolitikeren Berit Ås har kjempet for kvinners rettigheter, både på nasjonalt og internasjonalt nivå, men er kanskje først og fremst kjent for utviklingen av de fem hersketeknikker. Som sosialpsykolog og på grunnlag av sine erfaringer fra den politiske arena, observerte og samlet hun inntrykk av menns maktposisjoner i det politiske spillet. Menns atferd og oppførsel overfor kvinner de skulle samarbeide med i politikken, manifesterte seg i en bok om de maskuline hersketeknikkene. Endring av kjønnsstereotypier og atferdsmønster skjer bare ved at en avslører manipulering som et maktmiddel der menn sikrer seg og beholder kontrollen over kvinner. Både i politikken og i arbeidslivet er det viktig å posisjonere seg som god kollega ved å vise hverandre respekt, uavhengig av kjønn. Hersketeknikkene har vært benyttet på selvbevissthetskurs for kvinner. De er brukt som nøkkel til forståelsen av hvordan kvinner kan utelukkes, ignoreres og latterliggjøres både offentlig og privat. De fem hersketeknikkene er allmenngyldige og er oversatt til mer enn 20 språk.

Tekst: Seniorforsker Dagrunn Grønbech. Kvinneuniversitetet i Norden.

Les artikkelen