Artikkel skrevet om Torild Skard

Torild Skard er ein sentral politikar og kvinnesaksforkjempar i norsk etterkrigshistorie.

Samfunnsvitar dr. philos Dagrunn Grønbech har skrive ein artikkel om Torild Skard sitt liv og om hennar politiske og samfunnsengasjerte verksemd.

Les den her