Kvinneorganisasjoner går sammen i Norges kvinnelobby

Stifterne av Norges kvinnelobby foran portrettet av Gina Krog
Stifterne av Norges kvinnelobby foran portrettet av Gina Krog. F.v. Karin Beate Theodorsen (Norsk Kvinnesaksforening), Madeleine Schultz (Kvinnefronten), Daisy Elizabeth Sjursø (Kvinnefronten), Marta Trzcinska (JURK), Fahkra Salimi (MIRA-Senteret), Margaret Eide Hillestad (Kvinneuniversitetet i Norden), Margunn Bjørnholt (Norsk Kvinnesaksforening), Tove Smaadahl (Krisesentersekretariatet), May Johanne Bakkland Ness (SNF-Sámi NissonForum/Samisk KvinneForum), Ane Stø (Ottar) og Lone Alice Johansen (Krisesentersekretariatet).
Norges kvinnelobby ble stiftet mandag 27. januar 2014 av en rekke kvinneorganisasjoner i Norge.

Lobbyen skal arbeide for å fremme kvinners menneskerettigheter i Norge, på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon og andre grunnleggende dokumenter, og samler organisasjoner som arbeider for kvinners rettigheter i Norge. Den nye organisasjonen har lignende organisasjoner i andre land, blant dem Sveriges Kvinnolobby og European Women’s Lobby på EU-nivå, som forbilde.

I styret sitter Fakhra Salimi (MIRA-Senteret), Lone Alice Johansen (Krisesentersekretariatet), Marta Trzcinska (Juridisk rådgivning for kvinner), Madeleine Schultz (Kvinnefronten) og styreleder Margunn Bjørnholt (Norsk kvinnesaksforening).