Berit Ås

aas_beritStyremedlem

Berit Ås stiftet i 1983 Kvinneuniversitetet, den første institusjonen i sitt slag i verden. Hun tok i 2011 initiativ til reetableringen av Kvinneuniversitetet som en nordisk stiftelse.

Berit Ås er professor emerita i sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo. Hun var SVs første leder og stortingsrepresentant 1973–1977. Hennes faglige innsats omfatter blant annet studier av kvinnekultur, økonomi og utvikling av de fem hersketeknikker. Hun er æresdoktor ved Københavns Universitet, University of Halifax og Uppsala Universitet, og ridder 1. klasse av St. Olavs Orden.