Forelesning Feministisk Økonomi 24.oktober 2023.

Nyliberalismens forbannelse på bekostning av naturen, samfunnsforsker Margaret Eide Hillestad:

Forelesning:

Forelesning:

Adferdsøkonomi i kvinneperspektiv, adferdsøkonom Vita Rakkenes :

Takk til Margaret og Vita!

Neste Forelesning er 21.november – se øvrig program.