Bokomtale: «Når et spebarn dør. Sorghåndtering i et sykehus» av Dagrunn Grønbech

På begynnelsen av 1900-tallet døde nesten ett av ti spedbarn i Norge. I dag dør omlag tre av tusen. Selv om spedbarnsdødeligheten har gått ned, bærer mange foreldre på sorgen over barn etter sykdom, ulykker eller selvmord. Sorgprosessen er ikke lik for alle, men sorgen kan føles lettere når erfaringer deles.

Boka Når et spedbarn dør. Sorghåndtering i et sykehus. Abstrakt forlag (2016), er skrevet av Dagrunn Grønbech som selv har mistet to spedbarn. Begge døde av en sjelden muskelsykdom og måtte behandles i sykehus. Boka gir innsikt i terminalpleie for et spedbarn og viser hvordan det oppleves å være pårørende i en spedbarnsavdeling og talerør for et barn uten verbalspråk. Den beskriver hvordan det er å miste barn og sorgen knyttet til dette, uten særlig adekvat oppfølging fra helsevesenet. Selv om barnet som pasient fikk god pleie, ble foreldrenes tilværelse og situasjon lite forstått og ivaretatt. Dagrunn Grønbech er samfunnsviter og gir en analyse av pleieroller, arbeidsfordeling og omsorgsforståelse i et sykehus basert på yrkeshierarki. Det stilles spørsmål ved om omsorgspleien blir skadelidende i en framvekst av instrumentell og teknologisk løsninger i pasientbehandlingen.

Boka henvender seg særlig til helsepersonell og de som arbeider med mennesker som er hjelpetrengende. Den vil egne seg både for ansatte og for studenter innenfor helsefag og profesjonsstudier med tanke på arbeid i helsesektoren.