Dagrunn Grønbech valgt inn i styret

Dagrunn Grønbech

Dagrunn Grønbech er valgt inn i styret for Kvinneuniversitetet i Norden og vil bidra med tekster på vår nettside.

Samfunnsviter dr. philos Dagrunn Grønbech (1950) har samfunnsvitenskapelig embetseksamen fra Universitetet i Tromsø (UiT). Her har hun avlagt dr. philos graden med fokus på kystkvinners liv og virke. Dr. gradsavhandlingen er publisert i boken: Kystkvinnen, fiskerbonde og omsorgsbærer (2010/2014).

Grønbech arbeidet som førsteamanuensis ved UiT med tema innen kvinneforskning, kjønnsrollestudier og ungdomskultur. Hun er også pedagog og har lærerutdanning. Innen det pedagogiske utdanningsfeltet ved UiT hadde hun det faglige ansvaret for lektorutdanningen. Hun har utdanning i filmstudier som er utgangspunkt for et banebrytende arbeide innen visuell antropologi ved UiT. Hun har vært med å utvikle fagbrev innen fiskeindustrien. Grønbech har arbeidet med etnologisk materiale innenfor museumsvirksomhet i kyst- og gruvesamfunn. I 2016 kom boka: Når et spedbarn dør. Om sorghåndtering i et sykehus (Abstrakt forlag). Som seniorforsker er hun tilknyttet Kvinneuniversitetet i Norden, Nord Universitet, Bodø.