Vellykket konferanse 1. mars

Konferansen «Retten til et liv uten vold» ble avholdt i Høgskolen i Nesnas lokaler i Mo i Rana. Over 30 deltakere fikk med seg et variert og spennende program. Vi er veldig fornøyde både med oppmøtet og sammensetningen. Det deltok representanter fra blant annet Rana kommune, Polarsirkelen videregående skole, Helgeland politidistrikt, ulike krisesenter i regionen, rustjenesten og barnevernsinstitusjoner.

Ragnhild Bjørnebekk fra Politihøgskolen i Oslo snakket om fenomenet vold. Kjersti Alsaker fra Høgskolen i Bergen la fram resultater fra undersøkelser som er gjort i forbindelse med å se på voldens betydning for kvinners helse. Gunhild Vehushei, advokat og styreleder i KvinNor tok for seg temate om kvinners rettsvern i Norge, mens Linda Sjåfjell presenterte emner fra sitt pågående doktorgradsarbeid ved universitetet i Nordland. Studiet vekker stor interesse, og vi håper nå at mange nok søker på det.

Hildeog Arna
Arna Meisfjord og Hilde Rokkan var fornøyde med konferansen. Klikk på bildet for å komme til artikkel i Rana Blad.