Særnummer av tidsskriftet Retfærd om Martha Albertson Finemans sårbarhetsteori

retfaerd_omslag_3_2013Tidsskriftet Retfærd har utgitt et særnummer om den feministiske rettsteoretikeren Martha Albertson Finemans sårbarhetsteori. Nummeret bygger på workshopen som Kvinneuniversitetet i Norden arrangerte med Fineman i Oslo i 2012, og seniorforsker ved Kvinneuniversitetet i Norden Margunn Bjørnholt er gjesteredaktør for nummeret. I sitt eget bidrag diskuterer Margunn Bjørnholt sårbarhetsteoriens relevans for norsk likestillingspolitikk med fokus på likhet og forskjell: The Vulnerability Approach: A Way of Bridging the Equality–Difference Dilemma? Artikkelen bygger på et forskningsprosjekt finansiert av Kvinneuniversitetet i Norden.

Les mer

Retfærd, årgang 36 (2013), nr. 3