Les om om Kvinneuniversitetet i Nordens 10 års jubileum i Helgelands Blad.

Klikke på lenken under for å lese stykket i Helgelands Blad

https://www.hblad.no/2021/nyheter/93-aringen-berit-as-bidrar-fortsatt-for-kvinnesak/