Nytt studium i vold mot kvinner

Kvinneuniversitetet i Norden tilbyr nå studiet Vold mot kvinner i samarbeid med Høgskolen i Nesna. Studiet er et samlingsbasert etter- og videreutdanningsstudium på 60 studiepoeng, over to år. Målgruppen er alle med generell studiekompetanse som vil komme til å arbeide med tematikken, som f.eks. politi, sykepleiere, førskolelærere, barnevern, lærere etc. Opptak skjer gjennom Samordna opptak fra 1. februar 2013.

I forbindelse med oppstarten av faget arrangerer vi 1. mars en konferanse i Mo i Rana.