Program Retten til et liv uten vold

Retten til et liv uten vold – om studiet «Vold mot kvinner»

Konferanse i Mo i Rana 1. mars

Høsten 2013 starter studiet «Vold mot kvinner» opp på  Høgskolen i Nesna. I den forbindelse arrangerer Kvinneuniversitetet i samarbeide med Høgskolen i Nesna en konferanse på temaet. Konferansen er et ledd i ferdigstillelsen av studiet og for å bidra til å rekruttere søkere.

Konferansen arrangeres i Høgskolen lokaler i Mo i Rana (Midtre gate 4 (HOK-bygget)) fredag 1. mars kl. 10 – 15

Påmelding på vår hjemmeside:  www.kvinnor.no eller www.hinesna.no

Påmelding innen mandag 25. februar. Konferansen er gratis.

Konferansen gjennomføres med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet

FOREDRAGSHOLDERNE:

Erstatter Hanne Kristin Rohde som har blitt syk.
Ragnhild Bjørnebekk erstatter Hanne Kristin Rohde som har blitt syk.

10.15: Ragnhild Bjørnebekk

Fenomenet vold i nære relasjoner.

Alsaker_Kjersti 
11.15:  Kjersti Alsaker

Hva gjør partnervold med kvinners helse og livskvalitet?

Kjersti Alsaker er ansatt ved Høgskolen i Bergen, ved Videreutdanning i psykisk helsearbeid ved avdeling for helse og sosialfag. Hun har blant annet jobbet med prosjektet «Arbeid og vold» som har sett på hvordan kvinner som utsettes for vold fra partner har problem med å være i arbeid.


12.00 LUNSJ

Gunhild

12.30:  Gunhild Vehusheia

Retten til et liv uten vold- hva sier lovene og hva er realitetene?

Gunhild Vehusheia er utdannet jurist og ansatt som bistandsadvokat hos Salomon-Johansen advokatfirma. Hun har i flere år vært daglig leder for Juridisk bistand for kvinner (JURK), og er styreleder i Stiftelsen Kvinneuniversitetet i Norden.


13.30 KAFFE

 

sjåfjell

Kl. 13.45:  Linda Sjåfjell

Vold mot kvinner, familievold, vold i nære relasjoner-hva betyr bruken av de ulike begrepene?

Linda Sjåfjell er stipendiat ved fakultet for Samfunnsvitenskap ved Universitetet i Nordland, og skriver for tiden doktoravhandling med tema Vold i nære relasjoner.

 

Kl. 14.15: Ragnhild Forså og Arna Meisfjord:

Om arbeidet med studiet Vold mot kvinner. Status og framdriftsplan.


Kl. 15.oo: Avslutning

(Med forbehold om endringer i programmet)