Kvinneuniversitetet i Norden holder til på Nord universitet Nesna og driver forskning og formidling om kvinnespørsmål i et nordisk og internasjonalt perspektiv.
Seminar
Jubileumsår for Berit Ås

Jubileumsår for Berit Ås

Berit Ås fyller nitti år den 10. april, 2018. Kvinneuniversitetet i Norden har vedteke å gjere 2018 til eit jubileumsår for Berit. Her er planane for programmet så langt: Berit kjem til Mosjøen den 9. mars og det blir eit arrangement på Jacobsenbrygga kl. 18.00 i regi av Helgeland Museum. Berit skal snakke om ”#metoo,...
Forskningsdagene: Verdi og verdighet

Forskningsdagene: Verdi og verdighet

Kvinnesaksforkjemperen Berit Ås kommer til Nesna under Forskningsdagene. I forbindelse med Forskningsdagene ved Nord Universitet, Nesna, blir det arrangert et seminar med tittelen ”Verdi og verdighet”. Hit kommer Berit Ås og skal snakke om ”Likestilling som verdi- lokalt og globalt”. Forskningsdagene foregår i uke 39 og overordna tema er ”Verdier”. Berit Ås er i sitt...

Konferanse i Mosjøen12. okober, 2017

Forebygging av vold mot kvinner og barn, med spesielt fokus på gravide:  Hvordan jobbe tverrfaglig? – En konferanse for å dele ideer, engasjere og bli engasjert.

I Elsa Laulas ånd

I anledning av hundreårsmarkeringen av samenes organisering i Norge, samarbeider SNF, Samisk Kvinneforum, Vefsn Museum og Kvinneuniversitetet i Norden, om seminaret «I Elsa Laulas ånd: Seminar om kvinners rettigheter anno 2017». Seminaret foregår i Trondheim den 11. februar, 2017. Fra Kvinneuniversitetet i Norden deltar styreleder Kjersti Kvalvik og styremedlemmene Kari Sommerseth Jacobsen og Arna Meisfjord. Kjersti...
Forebygging av vold mot kvinner og barn (avisa Helgelendingen)

Forebygging av vold mot kvinner og barn (avisa Helgelendingen)

Kvinner fra Helgeland er ildsjeler for en nasjonal konferanse om forebygging av vold mot kvinner og barn, med særlig fokus på gravide. Konferansen foregår på Litteraturhuset i Oslo den 30. november. I planlegging og gjennomføring av konferansen deltar  fire ressurspersoner fra Helgeland. Det er styreleder i Kvinneuniversitetet i Norden, Kjersti Kvalvik fra Mosjøen, Arna Meisfjord...

Konferanse: Tverrfaglig arbeid for å forebygge vold mot kvinner og barn

Den 30. november arrangeres konferansen «Tverrfaglig arbeid for å forebygge vold mot kvinner og barn – og spesielt fokus på gravide». Dette er en konferanse for å dele ideer, engasjere og bli engasjert! Tverrfaglig arbeid for å forebygge og avdekke vold mot barn og kvinner er svært viktig, men vi er ikke gode nok på det....
Forelesningsrekke om feministisk økonomi

Forelesningsrekke om feministisk økonomi

Kvinner og økonomi er et av tre satsingsområder for Kvinneuniversitetet i Norden, og vi ønsker å utvikle et studietilbud i dette temaet. I første rekke har vi utviklet en forelesningsrekke på 6 forelesninger. Forelesningene spenner fra personlig økonomi i hverdagsliv og lokalsamfunn, via verdsetting av ulønnet arbeid og kjønns-konsekvenser av offentlige budsjetter, kvinneperspektiv på kommunaløkonomi, samfunnsøkonomi og...

Forelesningsrekke om feministisk økonomi våren 2015

Våren 2015 arrangerer Kvinneuniversitetet i Norden en forelesningsrekke om feministisk økonomi i samarbeid med Oslo Senterkvinnelag. Kurset holdes i Oslo og går over fire kvelder. Første gang 9. februar.
Skal kvinner telle? 30 år med feministisk økonomi

Skal kvinner telle? 30 år med feministisk økonomi

Den 24. oktober arrangerer Kvinneuniversitetet i Norden seminar om feministisk økonomi i Litteraturhuset i Oslo.
Kvinneuniversitetet i Norden i Malmö

Kvinneuniversitetet i Norden i Malmö

Kvinneuniversitetet i Norden var medarrrangør og deltok i flere paneler undr den store mønstringen av den nordiske kvinnebevegelsen, Nordisk forum i Malmö.
Nordisk forum i Malmö 12-16 juni

Nordisk forum i Malmö 12-16 juni

Kvineuniversitetet i Norden deltar på Nordisk Forum i Malmø.

Invitasjon til seminar: Demokrati i Norge 2014? Sápmi/Norge: #Kvinners rettigheter #Vold mot kvinner

Du/dere inviteres herved til seminar som arrangeres på Litteraturhuset, Kjelleren, fredag 6. juni kl. 09.30-16.30. Seminaret er i regi av SNF-Sámi NissonForum/Samisk kvinneForum, Karasjok og Kvinneuniversitetet i Norden-KvinNor, Høgskolen i Nesna. www.saminissonforum.org www.kvinnor.no Formål med seminaret er å: 1.      Belyse samiske kvinners rettigheter i Norge i et nasjonalt og et urfolksperspektiv, og 2.      Å rette...